Thư mục du lịch Hà Nội

Chúng tôi đã về thăm lại quê hương du lịch từ Bắc vô Nam mấy năm trước, năm 2003. Việt Nam thời đổi mới đã thay đổi nhiều. Lần đầu tiên đi Hà Nội tôi cảm thấy xúc động vô cùng, tâm hồn xáo trộn với nhiều tình cảm trái ngược, vui buồn, thương ghét, tha thứ giận hờn..

Du lịch miền Bắc (1): Hà Nội, Hồ Hoàn Kiếm
http://lthdan03.wordpress.com/2010/03/23/h%E1%BB%93-hoan-ki%E1%BA%BFm/

Du lịch miền Bắc (2): Hà Nội, Đường Cổ Ngư xưa?
http://lthdan03.wordpress.com/2010/03/29/d%C6%B0%E1%BB%9Dng-c%E1%BB%95-ng%C6%B0-x%C6%B0a/

Du lịch miền Bắc (3): Hà Nội, Hồ Tây
http://lthdan03.wordpress.com/2010/03/29/h%E1%BB%93-tay-%E1%BB%9F-ha-n%E1%BB%99i-2/

Du lịch miền Bắc (4): Hà Nội, Hồ Trúc Bạch
http://lthdan03.wordpress.com/2010/04/03/ha-n%E1%BB%99i-h%E1%BB%93-truc-b%E1%BA%A1ch/

Du lịch miền Bắc (5): Hà Nội, Chùa Một Cột
http://lthdan03.wordpress.com/2010/03/29/m%E1%BB%99t-chut-ha-n%E1%BB%99i-chua-m%E1%BB%99t-c%E1%BB%99t/

Du lịch miền Bắc (6): Hà Nội, Chùa Trấn Quốc
http://lthdan03.wordpress.com/2010/03/29/chua-tr%E1%BA%A5n-qu%E1%BB%91c/

Du lịch miền Bắc (7): Hà Nội, Văn Miếu – Quốc Tử Giám
http://lthdan03.wordpress.com/2010/03/29/m%E1%BB%99t-chut-ha-n%E1%BB%99i-van-mi%E1%BA%BFu-qu%E1%BB%91c-t%E1%BB%AD-giam/

Chè Saigon ở Hà Nội
http://lthdan03.wordpress.com/2013/11/24/che-saigon-o-ha-noi/

Du lịch miền Bắc (8): Hà Nội, Văn Hồ
http://lthdan03.wordpress.com/2010/04/14/ha-n%E1%BB%99i-van-h%E1%BB%93-h%E1%BB%93-giam-hay-h%E1%BB%93-minh-d%C6%B0%E1%BB%9Dng-2/

Du lịch miền Bắc (9): Hà Nội, Đền Quán Thánh
http://lthdan03.wordpress.com/2010/05/08/ha-n%E1%BB%99i-d%E1%BB%81n-quan-thanh/

Du lịch miền Bắc (10): Tam Cốc
http://lthdan03.wordpress.com/2013/11/24/du-lich-tam-coc/

Du lịch miền Bắc (11): Tam Cốc (2)
http://lthdan03.wordpress.com/2013/11/24/du-lich-tam-coc-2/

Du lịch miền Bắc (12): Cố đô Hoa Lư, Đền Vua Đinh Tiên Hoàng
http://lthdan03.wordpress.com/2013/11/24/co-do-hoa-lu-den-vua-dinh-tien-hoang/

Du lịch miền Bắc (13): Cố đô Hoa Lư, Đền Vua Lê
http://lthdan03.wordpress.com/2013/11/24/co-do-hoa-lu-den-vua-le/

Du lịch miền Bắc (14): Vịnh Hạ Long, Cầu Bãi Cháy
http://lthdan03.wordpress.com/2010/05/17/v%E1%BB%8Bnh-h%E1%BA%A1-long-c%E1%BA%A7u-bai-chay/

Du lịch miền Bắc (15): Vịnh Hạ Long, Một buổi sáng nhiều sương mù
http://lthdan03.wordpress.com/2010/05/18/v%E1%BB%8Bnh-h%E1%BA%A1-long-m%E1%BB%99t-bu%E1%BB%95i-sang-nhi%E1%BB%81u-s%C6%B0%C6%A1ng-mu/

Du lịch miền Bắc (16): Vịnh Hạ Long, Một cuộc đời đáng sống
http://lthdan03.wordpress.com/2013/11/24/vinh-ha-long-mot-cuoc-doi-dang-song/

Du lịch miền Bắc (17): Vịnh Hạ Long, Động Thiên Cung
http://lthdan03.wordpress.com/2010/05/19/v%E1%BB%8Bnh-h%E1%BA%A1-long-d%E1%BB%99ng-thien-cung/

Du lịch miền Bắc (18): Vịnh Hạ Long, Hang luồn
http://lthdan03.wordpress.com/2010/05/20/v%E1%BB%8Bnh-h%E1%BA%A1-long-hang-lu%E1%BB%93n/

Du lịch miền Bắc (19): Vịnh Hạ Long, Đảo Tuần Châu
http://lthdan03.wordpress.com/2010/05/20/v%E1%BB%8Bnh-h%E1%BA%A1-long-d%E1%BA%A3o-tu%E1%BA%A7n-chau/

Những ngày vui tại Vịnh Hạ Long
http://lthdan03.wordpress.com/2010/01/24/nh%E1%BB%AFng-ngay-vui-t%E1%BA%A1i-v%E1%BB%8Bnh-h%E1%BA%A1-long/

Tôi đi Hà Nội
http://lthdan03.wordpress.com/2010/01/24/toi-di-ha-n%E1%BB%99i/

Sa Pa
http://lthdan03.wordpress.com/2010/01/26/sa-pa/

Đường Cổ Ngư, Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch
http://lthdan03.wordpress.com/2010/03/25/d%C6%B0%E1%BB%9Dng-c%E1%BB%95-ng%C6%B0-h%E1%BB%93-tay-va-h%E1%BB%93-truc-b%E1%BA%A1ch/

Advertisements

About Le Thanh Hoang Dan

Born in Saigon.. Came to New York in 1975. Married with four children and eight grandchildren. Used to work on Wall Street, as a Data Administrator and Database designer for various banks , brokerage firms, and finally the Depository Trust and Clearing Corporation. Retired since 2002. Accomplishments in Viet Nam: (1) Teaching at Vỏ Trường Toản HS, Tây Ninh HS, Sađéc HS, Quốc Gia Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Cần Thơ, Cao Đài (Tây Ninh), Hòa Hảo (Long Xuyên)... (2) Writer and Publisher ( "Trẻ" publishing house). Published many books on Education and Politics such as Các Vấn đề giáo dục, Triết Lý giáo dục, Những danh tác chánh trị, Lịch sử chiến tranh lạnh... (3) MC for a national TV show "Quê hương mến yêu" (Beloved country).. Academic accomplishments in the U.S.: MBA (in Information systems), MS in Information Systems, 2 Advanced certificates (1) Corporate Finance (2) Business Economics. All these degrees were from Pace University in New York. Hobby in retirement: Family, Friends, Ballroom dancing and Travel... Ra đi năm 1975. Cuộc đời nhiều sóng gió. Bây giờ tuổi đã già, 70 rồi. Chỉ muốn vui hưởng tuổi già với gia đình, bạn hữu, du lịch và khiêu vũ..
This entry was posted in Hà Nội, Miền Bắc, Việt Nam and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s