Thư mục bài viết về du lịch thành phố Sàigòn

Sàigòn là thủ đô của Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1954 đến năm 1975. Ngày nay nó không còn là thủ đô nữa, nhưng vẫn còn giữ chức vụ thành phố lớn nhất nước Việt Nam. Nó là đầu tàu kinh tế thời đổi mới, giúp đưa nước Việt Nam ra khỏi thời kỳ đói nghèo của chánh sách kinh tế bao cấp, đưa Việt Nam đến nền kinh tế thị trường hiện đại ngày nay.

Sau sự kiện năm 1975, Phe Chiến Thắng đã lấy tên lãnh tụ của họ để đặt tên cho thành phố Sàigòn. Ngày nay sau 38 năm Cộng Sản đổi tên thành phố thành Hồ Chí Minh, trong thực tế của đời sống hàng ngày, người Việt Nam vẫn còn gọi đây là thành phố Sàigòn.

Saigon nằm ở miền Đông Nam nước Việt Nam cách Hà Nội khoảng 1,760 cây số về phía Nam. Độ cao trung bình của vùng nầy khoảng 19 thước trên mực nước biển. Nó giáp ranh với tỉnh Tây Ninh và Bình Dương ở phía Bắc, giáp ranh với tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu ở phía Đông, với tỉnh Long An ở phía Tây, và biển Đông ở phía Đông. Vùng bờ biển ở đây dài đến 14 cây số. Diện tích thành phố rộng khoảng 2,095 cây số vuông, trải dài từ Cũ Chi đến Cần Giờ.

Tên Sàigòn không mới mẽ gì. Nó được chánh quyền Pháp đặt tên Sàigòn khi họ vừa mới đến đây. Sàigòn là một thành phố bị đổi tên nhiều lần, tuỳ thuộc ai đến đây và làm vua làm chúa ở đây. Trước khi người Việt Nam đến, người Miên gọi vùng này là Prey Nokor. Theo tiếng Khmer từ này có nghĩa là “Forest City” thành phố trong rừng, hay Vương Quốc trong rừng. Prey có nghĩa là rừng và Nokor có nghĩa là đất nước. Ở đây ngày xưa có nhiều cây bây giờ còn lại vài cây ở đền thờ Cây Mai (Cây Mai Temple).

Khi Nguyễn Hữu Cảnh được Vua nhà Nguyễn gởi đến đây chiếm vùng này làm thuộc địa, ông đã đặt tên vùng này là Gia Định. Khi người Pháp đến họ đặt tên vùng này là Sàigòn vào năm 1860. Tên nầy sống mấy trăm năm đến khi Cộng Sản chiếm Sàigòn và đổi tên thành Hồ Chí Minh như đã nói.

Mấy chục năm sau khi chuyện này xảy ra, một lãnh tụ Cộng Sản đã nói một câu xúc động lòng người: Ngày 30 tháng Tư có triệu người vui và triệu người buồn. Những người vui nói họ giải phóng Sàigòn. Họ là những người hưởng tất cả tài sản của người miền Nam, đổi tiền đổi bạc, lấy nhà cửa của dân ở đây, chiếm đất đai, lấy hết tài sản người dân ở đây tích luỹ nhiều đời. Còn triệu người buồn? Họ nói Cộng Sản đã chiếm chánh quyền bằng vỏ lực, chỉ muốn cướp của của họ. Họ đã liều mạng bỏ nước ra đi, tạo ra phong trào thuyền nhân chấn động dư luận thế giới.

Sự thật ra sao? Lịch sử có bổn phận rọi ánh sáng cho chúng ta biết. Thú thật tôi không tin những gì Cộng Sản nói. Sau 38 năm Cộng Sản đánh tư sản, ngày nay giới giàu có ở Sàigòn lại là con cháu của mấy ông Cộng Sản. Ở Sàigòn ngày nay, những chức vụ chỉ huy đều do người miền Bắc nắm giữ. Những chủ khách sạn lớn, những cơ sở làm ăn lớn, đều do họ nắm.

Sàigòn ngày nay là một thế lực kinh tế đáng kể. Dựa theo dữ kiện thống kê của năm 2005, Thành phố này chỉ chiếm 0.6% diện tích đất của nước Việt Nam, dân số ở đây chỉ chiếm 8.34% dân số nước Việt Nam, thế nhưng GDP của nó chiếm 20.2%, tổng sản lượng công nghệ (Industrial output) chiếm 27.9%, và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lên đến 34.9%. Theo thống kê năm 2009, lợi tức trung bình tính theo đầu người của người dân Sàigòn là $2,800 đô la một năm, so với mức trung bình cả nước là $1,042. Năm 2007 Sàigòn đóng góp hơn 30% cho ngân sách quốc gia.

Cùng với một vài tỉnh miền Đông Sàigòn đóng góp hơn 2/3 số thu ngân sách hàng năm của nước Việt Nam. Chỉ riêng lực lượng Việt Kiểu của thành phố này cũng gởi về nước hơn 10 tỷ đô la hàng năm, hơn bất cứ quốc gia nào trên thế giới giúp đỡ Việt Nam, kể cả Trung Quốc hay Nga Sô.

Tôi đã về thăm lại Sàigòn nhiều lần. Mời các bạn xem hình ảnh và đọc thêm những bài chi tiết về Du Lịch Sàigòn dưới đây.

 

DSC_0373

Saigon: Hình ảnh dân Saigon đón Giáng Sinh
http://lthdan03.wordpress.com/2011/12/23/saigon-hinh-%E1%BA%A3nh-dan-saigon-don-giang-sinh/

Saigon: Hình ảnh đêm Giáng Sinh
http://lthdan03.wordpress.com/2011/12/25/saigon-hinh-%E1%BA%A3nh-dem-giang-sinh/

Saigon: Hình ảnh đêm Mỹ Tâm ở phòng trà Đồng Dao
http://lthdan03.wordpress.com/2011/12/24/saigon-hinh-%E1%BA%A3nh-dem-m%E1%BB%B9-tam-%E1%BB%9F-phong-tra-d%E1%BB%93ng-dao/

Saigon: Gặp lại gia đình Sư Phạm Saigon
http://lthdan03.wordpress.com/2012/01/25/saigon-g%E1%BA%B7p-l%E1%BA%A1i-gia-dinh-s%C6%B0-ph%E1%BA%A1m-saigon/

Saigon: Hình ảnh Lễ Hội Ầm Thực Món Ngon Các Nước (Bài 1)
http://lthdan03.wordpress.com/2011/12/26/saigon-hinh-%E1%BA%A3nh-l%E1%BB%85-h%E1%BB%99i-%E1%BA%A7m-th%E1%BB%B1c-mon-ngon-cac-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-bai-1/

Saigon: Hình ảnh diễn hành khai mạc Lễ Hội Ẩm Thực Món Ngon Các Nước (Bài 2)
http://lthdan03.wordpress.com/2011/12/27/saigon-hinh-%E1%BA%A3nh-di%E1%BB%85n-hanh-khai-m%E1%BA%A1c-l%E1%BB%85-h%E1%BB%99i-%E1%BA%A9m-th%E1%BB%B1c-mon-ngon-cac-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-bai-2/

Saigon: Hình ảnh Lễ Hội mừng Năm Mới 2012 (Bài 3)
http://lthdan03.wordpress.com/2011/12/31/saigon-hinh-%E1%BA%A3nh-l%E1%BB%85-h%E1%BB%99i-%E1%BA%A9m-th%E1%BB%B1c-m%E1%BB%ABng-nam-m%E1%BB%9Bi-2012-bai-3/

Saigon: Hình ảnh Saigon mừng Năm Mới 2012
http://lthdan03.wordpress.com/2011/12/31/saigon-hinh-%E1%BA%A3nh-saigon-m%E1%BB%ABng-nam-m%E1%BB%9Bi-2012/

Saigon: Hình ảnh khu đô thị Phú Mỹ Hưng
http://lthdan03.wordpress.com/2011/12/23/saigon-hinh-%E1%BA%A3nh-khu-do-th%E1%BB%8B-phu-m%E1%BB%B9-h%C6%B0ng/

Saigon: Hình ảnh tháp tài chánh Bitexco
http://lthdan03.wordpress.com/2011/12/25/saigon-hinh-%E1%BA%A3nh-thap-tai-chanh-bitexco/

Saigon: Hình ảnh Hầm Thủ Thiêm
http://lthdan03.wordpress.com/2012/01/09/saigon-hinh-%E1%BA%A3nh-h%E1%BA%A7m-th%E1%BB%A7-thiem/

Saigon: Hình ảnh nhảy đầm ngoài công viên
http://lthdan03.wordpress.com/2012/04/13/saigon-hinh-%E1%BA%A3nh-nh%E1%BA%A3y-d%E1%BA%A7m-ngoai-cong-vien/

Saigon: Hình ảnh đêm biểu diễn thời trang mừng năm mới 2012 (Bài 1)
http://lthdan03.wordpress.com/2011/12/30/saigon-hinh-%E1%BA%A3nh-dem-bi%E1%BB%83u-di%E1%BB%85n-th%E1%BB%9Di-trang-m%E1%BB%ABng-nam-m%E1%BB%9Bi-2012-bai-1/

Saigon: Hình ảnh thời trang áo dạ hội và áo cưới (Bài 2)
http://lthdan03.wordpress.com/2012/01/11/saigon-hinh-%E1%BA%A3nh-th%E1%BB%9Di-trang-ao-d%E1%BA%A1-h%E1%BB%99i-va-ao-c%C6%B0%E1%BB%9Bi-bai-2/

Saigon: Hình ảnh biểu diễn thời trang
http://lthdan03.wordpress.com/2012/03/24/saigon-hinh-%E1%BA%A3nh-bi%E1%BB%83u-di%E1%BB%85n-th%E1%BB%9Di-trang/

Saigon: Hình ảnh Saigon đêm giao thừa
http://lthdan03.wordpress.com/2011/12/31/saigon-hinh-%E1%BA%A3nh-saigon-dem-giao-th%E1%BB%ABa/

Saigon: Hình ảnh đêm giao thừa tại khu Tây Ba Lô
http://lthdan03.wordpress.com/2012/01/09/saigon-hinh-%E1%BA%A3nh-dem-giao-th%E1%BB%ABa-t%E1%BA%A1i-khu-tay-ba-lo/

Saigon: Hình ảnh Khu Tây Ba Lô
http://lthdan03.wordpress.com/2012/01/15/saigon-hinh-%E1%BA%A3nh-khu-tay-ba-lo/

Saigon: Hình ảnh Chợ hoa Hồ Thị Kỷ
http://lthdan03.wordpress.com/2012/01/11/saigon-hinh-%E1%BA%A3nh-ch%E1%BB%A3-hoa-h%E1%BB%93-th%E1%BB%8B-k%E1%BB%B7/

Saigon: Hình ảnh dân Saigon chuẩn bị ăn Tết Nhâm Thìn 2012
http://lthdan03.wordpress.com/2012/01/15/saigon-hinh-%E1%BA%A3nh-dan-saigon-chu%E1%BA%A9n-b%E1%BB%8B-an-t%E1%BA%BFt-nham-thin-2012/

Saigon: Hình ảnh Chợ Hoa Tết Nhâm Thìn 2012
http://lthdan03.wordpress.com/2012/01/16/saigon-hinh-%E1%BA%A3nh-ch%E1%BB%A3-hoa-t%E1%BA%BFt-nham-thin-2012/

Saigon: Hình ảnh chợ hoa Tết Nhâm Thìn (Bài 2)
http://lthdan03.wordpress.com/2012/01/21/saigon-hinh-%E1%BA%A3nh-ch%E1%BB%A3-hoa-t%E1%BA%BFt-nham-thin-bai-2/

Saigon: Hình ảnh Chợ Hoa Tết ở công viên Lê Văn Tám
http://lthdan03.wordpress.com/2012/01/17/saigon-hinh-%E1%BA%A3nh-ch%E1%BB%A3-hoa-t%E1%BA%BFt-%E1%BB%9F-cong-vien-le-van-tam/

Saigon: Hình ảnh chợ hoa Tết Nhâm Thìn tại công viên Gia Định
http://lthdan03.wordpress.com/2012/01/18/saigon-hinh-%E1%BA%A3nh-ch%E1%BB%A3-hoa-t%E1%BA%BFt-nham-thin-t%E1%BA%A1i-cong-vien-gia-d%E1%BB%8Bnh/

Saigon: Hình ảnh chợ hoa Tết Nhâm Thìn quận Tân Bình
http://lthdan03.wordpress.com/2012/01/23/saigon-hinh-%E1%BA%A3nh-ch%E1%BB%A3-hoa-t%E1%BA%BFt-nham-thin-qu%E1%BA%ADn-tan-binh/

Saigon: Hình ảnh Hội Hoa Xuân ở Vườn Tao Đàn
http://lthdan03.wordpress.com/2012/01/18/saigon-hinh-%E1%BA%A3nh-h%E1%BB%99i-hoa-xuan-%E1%BB%9F-v%C6%B0%E1%BB%9Dn-tao-dan/

Saigon: Hình ảnh Hội Hoa Xuân (Bài 2)
http://lthdan03.wordpress.com/2012/01/20/saigon-hinh-%E1%BA%A3nh-h%E1%BB%99i-hoa-xuan-bai-2/

Saigon: Hình ảnh Chợ Hoa Tết trong xóm
http://lthdan03.wordpress.com/2012/01/17/saigon-hinh-%E1%BA%A3nh-ch%E1%BB%A3-hoa-t%E1%BA%BFt-trong-xom/

Saigon: Hình ảnh quán ăn Ngon đường Pasteur
http://lthdan03.wordpress.com/2012/01/17/saigon-hinh-%E1%BA%A3nh-quan-an-ngon-d%C6%B0%E1%BB%9Dng-pasteur/

Saigon: Hình ảnh quán ăn Ngọc Sương
http://lthdan03.wordpress.com/2012/01/17/saigon-hinh-%E1%BA%A3nh-quan-an-ng%E1%BB%8Dc-s%C6%B0%C6%A1ng/

Sài Gòn: Quán Ăn Ngon Mà Bình Dân
http://lthdan03.wordpress.com/2010/05/28/sai-gon-quan-an-ngon-ma-binh-dan/

Saigon: Hình ảnh nhà hàng 7 kỳ quan
http://lthdan03.wordpress.com/2012/04/02/saigon-hinh-%E1%BA%A3nh-nha-hang-7-k%E1%BB%B3-quan/

Saigon: Hình ảnh Saigon ngày nay (Bài 1)
http://lthdan03.wordpress.com/2012/01/21/saigon-hinh-%E1%BA%A3nh-lang-thang-tren-d%C6%B0%E1%BB%9Dng-ph%E1%BB%91-saigon-bai-1/

Du lịch Saigon (01): Chợ An Đông
http://lthdan03.wordpress.com/2013/11/23/du-lich-saigon-01-cho-an-dong/

Du lịch Saigon (02): Một buổi sáng rất bình thường
http://lthdan03.wordpress.com/2013/11/23/du-lich-saigon-02-mot-buoi-sang-rat-binh-thuong/

Du lịch Saigon (03): Thú chơi chim
http://lthdan03.wordpress.com/2011/01/12/du-l%E1%BB%8Bch-saigon-03-thu-ch%C6%A1i-chim/

Hình ảnh trái cây Việt Nam ở chợ Saigon
http://lthdan03.wordpress.com/2011/12/02/hinh-%E1%BA%A3nh-trai-cay-vi%E1%BB%87t-nam-%E1%BB%9F-ch%E1%BB%A3-saigon/

Trái cây đặc sản miền Tây Nam bộ
http://lthdan03.wordpress.com/2012/03/27/trai-cay-d%E1%BA%B7c-s%E1%BA%A3n-mi%E1%BB%81n-tay-nam-b%E1%BB%99/

Du lịch Saigon (05): Gặp lại bạn cũ
http://lthdan03.wordpress.com/2011/01/14/du-l%E1%BB%8Bch-saigon-05-g%E1%BA%B7p-l%E1%BA%A1i-b%E1%BA%A1n-cu/

Du lịch Saigon (06): Chợ Bến Thành
http://lthdan03.wordpress.com/2011/01/15/du-l%E1%BB%8Bch-saigon-06-ch%E1%BB%A3-b%E1%BA%BFn-thanh/

Du lịch Saigon (07): Thăm viếng Mỹ Tho và Bến Tre
http://lthdan03.wordpress.com/2011/01/16/du-l%E1%BB%8Bch-saigon-07-tham-vi%E1%BA%BFng-m%E1%BB%B9-tho-va-b%E1%BA%BFn-tre/

Du lịch Saigon (08): Thăm viếng Cái Bè, Vĩnh Long, Châu Đốc, Long Xuyên và Cần Thơ
http://lthdan03.wordpress.com/2011/01/17/du-l%E1%BB%8Bch-saigon-08-tham-vi%E1%BA%BFng-cai-be-vinh-long-chau-d%E1%BB%91c-long-xuyen-va-c%E1%BA%A7n-th%C6%A1/

Saigon: Hành Lang Eden (Passage Eden)
http://lthdan03.wordpress.com/2013/11/23/saigon-hanh-lang-eden-passage-eden-2/

Saigon: Nhà Hát Lớn (Quốc Hội cũ)
http://lthdan03.wordpress.com/2013/11/23/saigon-nha-hat-lon-quoc-hoi-cu/

Saigon: Hồ Con Rùa
http://lthdan03.wordpress.com/2013/11/23/saigon-ho-con-rua/

Saigon: Làng bưởi Biên Hòa Năm Huệ
http://lthdan03.wordpress.com/2013/11/23/saigon-lang-buoi-bien-hoa-nam-hue/

Chùa Giác Lâm ở Chợ Lớn
http://lthdan03.wordpress.com/2013/11/23/chua-giac-lam-o-cho-lon/

Chùa bà Thiên Hậu ở Chợ Lớn
http://lthdan03.wordpress.com/2013/11/23/chua-ba-thien-hau-o-cho-lon/

Chợ Bình Tây
http://lthdan03.wordpress.com/2013/11/23/cho-binh-tay/

Chợ Lớn
http://lthdan03.wordpress.com/2013/11/23/cho-lon/

Saigon: Bán đồ lưu niệm cho du khách quốc tế
http://lthdan03.wordpress.com/2013/11/23/saigon-ban-do-luu-niem-cho-du-khach-quoc-te/

Saigon: Đi chợ Saigon
http://lthdan03.wordpress.com/2013/11/23/saigon-di-cho-saigon/

Saigon: Đi tìm bóng dáng nhà ga Saigon xưa
http://lthdan03.wordpress.com/2013/11/23/saigon-di-tim-bong-dang-nha-ga-saigon-xua/

Saigon: Thăm dinh Độc Lập xưa
http://lthdan03.wordpress.com/2013/11/23/saigon-tham-dinh-doc-lap-xua/

Saigon: Bảo tàng chứng tích chiến tranh
http://lthdan03.wordpress.com/2013/11/23/saigon-bao-tang-chung-tich-chien-tranh/

Saigon: Thăm Nhà Thờ Đức Bà (Vương Cung Thánh Đường)
http://lthdan03.wordpress.com/2013/11/23/saigon-tham-nha-tho-duc-ba-vuong-cung-thanh-duong/

Saigon: Thăm Nhà Bưu Điện
http://lthdan03.wordpress.com/2013/11/23/saigon-tham-nha-buu-dien-2/

Một buổi tối bình thường ở Saigon
http://lthdan03.wordpress.com/2013/11/23/mot-buoi-toi-binh-thuong-o-saigon/

Về Saigon ăn trái cây Việt Nam
http://lthdan03.wordpress.com/2013/11/23/ve-saigon-an-trai-cay-viet-nam/

Saigon nhìn từ quán Cà phê Panorama
http://lthdan03.wordpress.com/2013/11/23/saigon-nhin-tu-quan-ca-phe-panorama/

Công viên Tao Đàn
http://lthdan03.wordpress.com/2013/11/23/cong-vien-tao-dan/

Cầu Mỹ Thuận
http://lthdan03.wordpress.com/2013/11/23/cau-my-thuan/

Về thăm lại Đại Học Sư Phạm Saigon
http://lthdan03.wordpress.com/2013/11/23/ve-tham-lai-dai-hoc-su-pham-saigon/

Thương xá Tax ở Saigon
http://lthdan03.wordpress.com/2013/11/23/thuong-xa-tax-o-saigon/

Hủ tiếu Mỹ Tho
http://lthdan03.wordpress.com/2013/11/23/hu-tieu-my-tho/

Saigon: Nghèo mà vui
http://lthdan03.wordpress.com/2013/11/23/ngheo-ma-vui/

Saigon: Phở Tàu Bay
http://lthdan03.wordpress.com/2013/11/23/pho-tau-bay/

Về Saigon ăn đám cưới
http://lthdan03.wordpress.com/2013/11/23/ve-saigon-an-dam-cuoi/

Tình người Việt Nam
http://lthdan03.wordpress.com/2013/11/23/tinh-nguoi-viet-nam/

Một buổi sáng bình thường ở Saigon
http://lthdan03.wordpress.com/2013/11/23/mot-buoi-sang-binh-thuong-o-saigon/

Thăm trường Trung Học Vỏ Trường Toản
http://lthdan03.wordpress.com/2013/11/23/tham-truong-trung-hoc-vo-truong-toan/

Về Saigon thăm lại trường Petrus Ký
http://lthdan03.wordpress.com/2013/11/23/ve-saigon-tham-lai-truong-petrus-ky/

Tham quan nhà thờ Cha Tam ở Saigon
http://lthdan03.wordpress.com/2013/11/23/tham-quan-nha-tho-cha-tam-o-saigon/

Tham quan Việt Nam Quốc Tự
http://lthdan03.wordpress.com/2013/11/23/tham-quan-viet-nam-quoc-tu/

Tham quan Chùa Xá Lợi
http://lthdan03.wordpress.com/2013/11/23/tham-quan-chua-xa-loi/

Tham quan nhà thờ Huyện Sỹ
http://lthdan03.wordpress.com/2013/11/23/tham-quan-nha-tho-huyen-sy/

Trường Chasseloup Laubat ở Saigon
http://lthdan03.wordpress.com/2013/11/23/truong-chasseloup-laubat-o-saigon/

Saigon mùa Giáng Sinh
http://lthdan03.wordpress.com/2013/11/23/saigon-mua-giang-sinh/

Saigon: Hình ảnh lang thang trên đường phố Saigon (Bài 1)
http://lthdan03.wordpress.com/2012/01/21/saigon-hinh-%E1%BA%A3nh-lang-thang-tren-d%C6%B0%E1%BB%9Dng-ph%E1%BB%91-saigon-bai-1/

Hình ảnh trái cây Việt Nam ở chợ Saigon
http://lthdan03.wordpress.com/2011/12/02/hinh-%E1%BA%A3nh-trai-cay-vi%E1%BB%87t-nam-%E1%BB%9F-ch%E1%BB%A3-saigon/

Hình ảnh Vườn Tao Đàn vào buổi sáng
http://lthdan03.wordpress.com/2011/12/11/hinh-%E1%BA%A3nh-v%C6%B0%E1%BB%9Dn-tao-dan-vao-bu%E1%BB%95i-sang/

Hình ảnh Rừng Sác Cần Giờ
http://lthdan03.wordpress.com/2011/12/13/hinh-%E1%BA%A3nh-r%E1%BB%ABng-sac-c%E1%BA%A7n-gi%E1%BB%9D/

Cần Giờ: Hình ảnh Đảo Khỉ
http://lthdan03.wordpress.com/2011/12/19/c%E1%BA%A7n-gi%E1%BB%9D-hinh-%E1%BA%A3nh-d%E1%BA%A3o-kh%E1%BB%89/

Cần Giờ: Hình ảnh Hòn Ngọc Phương Nam
http://lthdan03.wordpress.com/2012/01/22/c%E1%BA%A7n-gi%E1%BB%9D-hinh-%E1%BA%A3nh-hon-ng%E1%BB%8Dc-ph%C6%B0%C6%A1ng-nam/

Advertisements

About Le Thanh Hoang Dan

Born in Saigon.. Came to New York in 1975. Married with four children and eight grandchildren. Used to work on Wall Street, as a Data Administrator and Database designer for various banks , brokerage firms, and finally the Depository Trust and Clearing Corporation. Retired since 2002. Accomplishments in Viet Nam: (1) Teaching at Vỏ Trường Toản HS, Tây Ninh HS, Sađéc HS, Quốc Gia Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Cần Thơ, Cao Đài (Tây Ninh), Hòa Hảo (Long Xuyên)... (2) Writer and Publisher ( "Trẻ" publishing house). Published many books on Education and Politics such as Các Vấn đề giáo dục, Triết Lý giáo dục, Những danh tác chánh trị, Lịch sử chiến tranh lạnh... (3) MC for a national TV show "Quê hương mến yêu" (Beloved country).. Academic accomplishments in the U.S.: MBA (in Information systems), MS in Information Systems, 2 Advanced certificates (1) Corporate Finance (2) Business Economics. All these degrees were from Pace University in New York. Hobby in retirement: Family, Friends, Ballroom dancing and Travel... Ra đi năm 1975. Cuộc đời nhiều sóng gió. Bây giờ tuổi đã già, 70 rồi. Chỉ muốn vui hưởng tuổi già với gia đình, bạn hữu, du lịch và khiêu vũ..
This entry was posted in Saigon, Việt Nam and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s