Thư mục bài viết về du lịch miền Tây Hoa Kỳ

Miền Tây Hoa Kỳ tiếng Mỹ là “American West” hay “Western United States” hay ngắn gọn hơn “The West“. Định nghĩa dễ hiểu nhất vùng này là vùng đất phía Tây nước Mỹ. Nhưng vì nước Mỹ bành trướng về phía Tây suốt chiều dày của lịch sử nước này, nên Miền Tây có nhiều nghĩa, bao gồm nhiều miền đất khác nhau trong lịch sử nước này.

Ở thế kỷ 21 người ta thường quan niệm những tiểu bang nằm trong vùng núi “Rocky Mountains” (Rặng Thạch Sơn), vùng cao nguyên “The Great Basin” (Đại Bình Nguyên) và vùng bờ biển Thái Bình Dương (West Coast hay bờ biển phía Tây) thuộc Miền Tây Hoa Kỳ (Amerian West).

Theo định nghĩa của Sở Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ (United States Census Bureau) miền Tây bao gồm 13 tiểu bang sau đây:

Những bang miền núi (The mountain States): Montana, Wyoming, Colorado, New Mexico, Idaho, Utah, Arizona, và Nevada.

Những bang dọc bờ biển Thái Bình Dương: Washington, Oregon, California, Alaska và Hawaii.

Dựa trên định nghĩa nầy dân số miền Tây Hoa Kỳ lên đến 71,945,553 người. Thành phố lớn nhất vùng bờ biển Thái Bình Dương là Los Angeles. Sau đó là những thành phố như San Diego, San Bernardino, San Jose, San Francisco, Oakland, Sacramento, Seattle, Tacoma và Portland. Những thành phố lớn vùng núi miền Tây bao gồm: Denver, Colorado Springs, Phoenix, Tucson, Albuquerque, Las Vegas, Salt Lake City, Boise, El Paso và Cheyenne.

Mời các bạn đọc thêm những bài viết về Du Lịch Miền Tây Hoa Kỳ.

Santa Barbara, thành phố biển rất đẹp
http://lthdan04.wordpress.com/2013/11/18/santa-barbara-thanh-pho-bien-rat-dep/

Nhà thờ truyền giáo Mission Santa Barbara
http://lthdan04.wordpress.com/2013/11/18/nha-tho-truyen-giao-mission-santa-barbara/

Danh lam thắng cảnh ở Mỹ, nơi tôi đang sống
http://lthdan04.wordpress.com/2013/11/18/danh-lam-thang-canh-o-my-noi-toi-dang-song/

Solvang, thành phố của người gốc Đan Mạch (Cali)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/04/07/thanh-ph%E1%BB%91-c%E1%BB%A7a-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-g%E1%BB%91c-dan-m%E1%BA%A1ch-%E1%BB%9F-cali-solvang/

Carmel-by-the-Sea, Thành phố của nghệ sĩ (California)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/04/07/thanh-ph%E1%BB%91-c%E1%BB%A7a-ngh%E1%BB%87-si-carmel-by-the-sea-california/

Thành phố lâu năm nhất Cali (San Luis Obispo)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/04/06/thanh-ph%E1%BB%91-lau-nam-nh%E1%BA%A5t-mi%E1%BB%81n-cali-san-luis-obispo/

Sân Golf Pebble Beach
http://lthdan04.wordpress.com/2010/04/06/san-golf-%E2%80%9Cpebble-beach-golf-links%E2%80%9D-2/

Con đường 17 dặm (17-Mile Drive)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/04/05/con-d%C6%B0%E1%BB%9Dng-17-d%E1%BA%B7m-17-mile-drive/

Hồ cá Vịnh Monterey (2)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/03/27/h%E1%BB%93-ca-kh%E1%BB%95ng-l%E1%BB%93-%E1%BB%9F-v%E1%BB%8Bnh-monterey-monterey-bay-aquarium-2-2/

Hồ cá Vịnh Monterey (Monterey Bay Aquarium)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/03/29/h%E1%BB%93-ca-kh%E1%BB%95ng-l%E1%BB%93-%E1%BB%9F-v%E1%BB%8Bnh-monterey-monterey-bay-aquarium-3/

Bến Ngư Phủ Monterey
http://lthdan04.wordpress.com/2010/03/27/b%E1%BA%BFn-ng%C6%B0-ph%E1%BB%A7-%E1%BB%9F-monterey-2/

Ðường Cannery Row (California)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/03/27/con-d%C6%B0%E1%BB%9Dng-mang-ten-cannery-row/

Nhìn mặt trời lặn trên Vịnh San Francisco
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/9296371

Đêm giả biệt San Francisco
http://lthdan04.wordpress.com/2010/03/23/dem-gi%E1%BA%A3-bi%E1%BB%87t-san-francisco/

Đi cruise trong Vịnh San Francisco
http://lthdan04.wordpress.com/2010/03/23/di-cruise-trong-v%E1%BB%8Bnh-san-francisco/

Chàng thủy thủ cô đơn (Lone sailor Memorial)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/06/21/chang-th%E1%BB%A7y-th%E1%BB%A7-co-d%C6%A1n-lone-sailor-memorial-2/

Muir Wood, một di sản quốc gia của Mỹ
http://lthdan04.wordpress.com/2010/06/19/muir-wood-m%E1%BB%99t-di-s%E1%BA%A3n-qu%E1%BB%91c-gia-c%E1%BB%A7a-m%E1%BB%B9-2/

Fisherman’s Warf (San Francisco)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/06/19/fisherman%E2%80%99s-warf-san-francisco/

Pier 39 Vịnh San Francisco
http://lthdan04.wordpress.com/2010/06/17/pier-39-v%E1%BB%8Bnh-san-francisco/

Ãn trái cây organic ở Pier 39 (San Francisco)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/06/16/an-trai-cay-organic-%E1%BB%9F-pier-39-san-francisco/

Sư tử biển ở Pier 39 (San Francisco)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/06/15/s%C6%B0-t%E1%BB%AD-bi%E1%BB%83n-%E1%BB%9F-pier-39-san-francisco/

Bên kia cầu Cổng Vàng (Sausalito)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/06/13/ben-kia-c%E1%BA%A7u-c%E1%BB%95ng-vang-sausalito/

Xứ rượu nho Sonoma (California)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/06/11/x%E1%BB%A9-r%C6%B0%E1%BB%A3u-nho-sonoma-california/

Thãm viếng xứ rượu nho Napa (California)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/06/11/tham-vi%E1%BA%BFng-x%E1%BB%A9-r%C6%B0%E1%BB%A3u-nho-napa-california/

Sonoma, cựu Thủ Ðô Cộng Hòa California
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/?id=8814231

Cầu Cổng Vàng (Golden Gate Bridge)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/06/11/c%E1%BA%A7u-c%E1%BB%95ng-vang-golden-gate-bridge/

San Francisco: Mừng cầu Golden Gate được 75 tuổi
http://lthdan04.wordpress.com/2012/05/27/san-francisco-mung-cau-golden-gate-duoc-75-tuoi/

Chợ Tàu San Francisco
http://lthdan04.wordpress.com/2010/06/09/ch%E1%BB%A3-tau-san-francisco-2/

Xe điện cáp ở San Francisco
http://lthdan04.wordpress.com/2010/06/09/xe-di%E1%BB%87n-cap-%E1%BB%9F-san-francisco/

Bỏ quên con tim tại San Francisco?
http://lthdan04.wordpress.com/2010/06/09/b%E1%BB%8F-quen-con-tim-t%E1%BA%A1i-san-francisco/

Quảng trường Thống Nhất ở San Francisco
http://lthdan04.wordpress.com/2010/06/07/qu%E1%BA%A3ng-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-th%E1%BB%91ng-nh%E1%BA%A5t-%E1%BB%9F-san-francisco-2/

Phố cổ Sacramento (California)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/06/06/ph%E1%BB%91-c%E1%BB%95-sacramento-california/

Sông Merced
http://lthdan04.wordpress.com/2010/03/01/tham-quan-song-merced/

Thác Yosemite Falls
http://lthdan04.wordpress.com/2010/06/05/thac-yosemite-falls-2/

Yosemite, một di sản thế giới
http://lthdan04.wordpress.com/2010/06/05/yosemite-m%E1%BB%99t-di-s%E1%BA%A3n-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi/

Thung lũng Yosemite (Yosemite Valley)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/03/01/thung-lung-yosemite-yosemite-valley/

Vườn quốc gia Yosemite
http://lthdan04.wordpress.com/2010/02/26/v%C6%B0%E1%BB%9Dn-qu%E1%BB%91c-gia-yosemite/

Ðập nước lớn nhất thế giới trên sông Hồng
http://lthdan04.wordpress.com/2010/06/02/d%E1%BA%ADp-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-l%E1%BB%9Bn-nh%E1%BA%A5t-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-tren-song-h%E1%BB%93ng/

Hẻm núi đen (Black Canyon)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/06/03/h%E1%BA%BBm-nui-den-black-canyon-2/

Đập Hoover trên sông Colorado
http://lthdan04.wordpress.com/2010/02/23/d%E1%BA%ADp-hoover-tren-song-colorado/

Thả bè trên sông (rafting) Colorado
http://lthdan04.wordpress.com/2010/02/23/th%E1%BA%A3-be-tren-song-rafting-colorado/

Con đường Route 66
http://lthdan04.wordpress.com/2010/05/30/con-d%C6%B0%E1%BB%9Dng-route-66/

Di Sản Thế Giới Grand Canyon
http://lthdan04.wordpress.com/2010/05/30/di-s%E1%BA%A3n-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-grand-canyon/

Ði giang hồ ở tiểu bang Arizona
http://lthdan04.wordpress.com/2010/05/29/di-giang-h%E1%BB%93-%E1%BB%9F-ti%E1%BB%83u-bang-arizona-2/

Khu núi đá đỏ Red Rock Country
http://lthdan04.wordpress.com/2010/05/29/khu-nui-da-d%E1%BB%8F-red-rock-country/

Red Canyon: Hẻm Núi Đỏ
http://lthdan04.wordpress.com/2010/05/28/red-canyon-h%E1%BA%BBm-nui-d%E1%BB%8F/

Thành phố mang tên Sedona
http://lthdan04.wordpress.com/2010/05/28/thanh-ph%E1%BB%91-mang-ten-sedona-2/

Khu nghỉ mát Palm Springs
http://lthdan04.wordpress.com/2010/05/28/khu-ngh%E1%BB%89-mat-palm-springs/

Tham quan rạp hát Tàu Mann Theater
http://lthdan04.wordpress.com/2010/01/27/tham-quan-r%E1%BA%A1p-hat-tau-mann-theater/

Nơi tổ chức phát giải Oscar hàng nãm
http://lthdan04.wordpress.com/2010/05/28/n%C6%A1i-t%E1%BB%95-ch%E1%BB%A9c-phat-gi%E1%BA%A3i-oscar-hang-nam/

Los Angeles một ngày vui
http://lthdan04.wordpress.com/2010/05/28/los-angeles-m%E1%BB%99t-ngay-vui-2/

Tham quan đại lộ danh vọng Hollywood
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/?id=3747586

Tham quan nơi tổ chức phát giải Oscar hàng năm
http://lthdan04.wordpress.com/2010/01/27/tham-quan-n%C6%A1i-t%E1%BB%95-ch%E1%BB%A9c-phat-gi%E1%BA%A3i-oscar-hang-nam/

Ca Li, tiểu bang vàng Golden State
http://lthdan04.wordpress.com/2013/11/19/ca-li-tieu-bang-vang-golden-state/

Advertisements

About Le Thanh Hoang Dan

Born in Saigon.. Came to New York in 1975. Married with four children and eight grandchildren. Used to work on Wall Street, as a Data Administrator and Database designer for various banks , brokerage firms, and finally the Depository Trust and Clearing Corporation. Retired since 2002. Accomplishments in Viet Nam: (1) Teaching at Vỏ Trường Toản HS, Tây Ninh HS, Sađéc HS, Quốc Gia Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Cần Thơ, Cao Đài (Tây Ninh), Hòa Hảo (Long Xuyên)... (2) Writer and Publisher ( "Trẻ" publishing house). Published many books on Education and Politics such as Các Vấn đề giáo dục, Triết Lý giáo dục, Những danh tác chánh trị, Lịch sử chiến tranh lạnh... (3) MC for a national TV show "Quê hương mến yêu" (Beloved country).. Academic accomplishments in the U.S.: MBA (in Information systems), MS in Information Systems, 2 Advanced certificates (1) Corporate Finance (2) Business Economics. All these degrees were from Pace University in New York. Hobby in retirement: Family, Friends, Ballroom dancing and Travel... Ra đi năm 1975. Cuộc đời nhiều sóng gió. Bây giờ tuổi đã già, 70 rồi. Chỉ muốn vui hưởng tuổi già với gia đình, bạn hữu, du lịch và khiêu vũ..
This entry was posted in California, Cảnh đẹp nước Mỹ, Du lịch nước Mỹ, Miền Tây Hoa Kỳ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Thư mục bài viết về du lịch miền Tây Hoa Kỳ

  1. Peter Ta says:

    Cam on nhieu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s