Thư mục bài viết về du lịch biển Caribe

Biển Caribe (Caribbean Sea) là một trong những biển lớn nhất thế giới với diện tích khoảng 2.754.000 cây số vuông. Toàn khu vực biển và đất liền xung quanh biển bao gồm 22 lãnh thổ hải đảo và 12 quốc gia đất liền được biết đến với tên chung Vùng Caribe.

Nhờ khí hậu ấm áp dễ chịu, nhờ các rạn san hô ở đây đẹp, nên nhiều du khách thế giới thích đến đây du lịch. Nhiều tàu cruise (du thuyền) đưa du khách đến đây. Theo thống kê của Hội Du Lịch Vùng Caribe (The Caribbean Tourism Organization) mỗi năm có 12 triệu du khách đến đây thăm viếng, trong số nầy tàu cruise đã chở đến 8 triệu người.

Điểm sâu nhất Biển Caribe là Cayman Trough (Vực Cayman) nằm giữa đảo Cayman và Jamaiica, sâu đến 7,686 thước. Vùng bờ biển Caribe có nhiều Vịnh quan trọng nhất là Vịnh Gonâve (Gulf of Gonâve), Vịnh Venezuala (Gulf of Venezuela), Vịnh Darién, Vịnh Mosquitos (Golfo de los Mosquitos), Vịnh Paria và Vịnh Honduras.

Mời các bạn đọc thêm những bài viết về Du Lịch Vùng Caribe.

Lên tàu cruise lớn nhất thế giới Oasis Of The Seas
http://lthdan04.wordpress.com/2013/11/18/len-tau-cruise-lon-nhat-the-gioi-oasis-of-the-seas/

Thăm viếng Nassau thuộc Bahamas (1)
http://lthdan05.wordpress.com/2010/07/03/tham-vi%E1%BA%BFng-nassau-thu%E1%BB%99c-bahamas-3/

Thăm viếng Nassau thuộc Bahamas (2)
http://lthdan05.wordpress.com/2010/06/29/nassau-thu%E1%BB%99c-bahamas-2/

Paradise Island, nơi thi Hoa Hậu Hoàn Vũ 2009
http://lthdan05.wordpress.com/2010/07/03/paradise-island-n%C6%A1i-thi-hoa-h%E1%BA%ADu-hoan-vu-2009-2/

Áo dài Việt Nam trên tàu cruise lớn nhất thế giới Oasis Of The Seas
http://lthdan05.wordpress.com/2010/04/26/ao-dai-vi%E1%BB%87t-nam-tren-tau-cruise-l%E1%BB%9Bn-nh%E1%BA%A5t-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-oasis-of-the-seas/

Đi xem show “Oasis của những giấc mơ”
http://lthdan05.wordpress.com/2010/07/03/di-xem-show-oasis-c%E1%BB%A7a-nh%E1%BB%AFng-gi%E1%BA%A5c-m%C6%A1-2/

Đi khiêu vũ trên tàu cruise lớn nhất thế giới
http://lthdan04.wordpress.com/2010/07/03/di-khieu-vu-tren-tau-cruise-l%E1%BB%9Bn-nh%E1%BA%A5t-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-2/

Khu Royal Promenade trên tàu cruise lớn nhất thế giới Oasis Of The Seas
http://lthdan05.wordpress.com/2010/07/03/khu-royal-promenade-tren-tau-cruise-l%E1%BB%9Bn-nh%E1%BA%A5t-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-oasis-of-the-seas/

Công viên Central Park trên tàu cruise Oasis Of The Seas
http://lthdan04.wordpress.com/2010/07/04/cong-vien-central-park-tren-tau-cruise-l%E1%BB%9Bn-nh%E1%BA%A5t-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-oasis-of-the-seas-2/

Khu Boardwalk trên tàu Oasis Of The Seas
http://lthdan04.wordpress.com/2010/07/04/khu-boarwalk-tren-tau-cruise-l%E1%BB%9Bn-nh%E1%BA%A5t-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-oasis-of-the-seas-2/

Hoc nhảy theo lối M. Jackson
http://lthdan04.wordpress.com/2010/07/04/hoc-nh%E1%BA%A3y-theo-l%E1%BB%91i-m-jackson-tren-tau-cruise-l%E1%BB%9Bn-nh%E1%BA%A5t-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-oasis-of-the-seas-2/

Đảo Virgin thuộc Mỹ nhìn từ tàu cruise lớn nhất thế giới Oasis Of The Seas
http://lthdan04.wordpress.com/2010/07/04/d%E1%BA%A3o-virgin-thu%E1%BB%99c-m%E1%BB%B9-nhin-t%E1%BB%AB-tau-cruise-l%E1%BB%9Bn-nh%E1%BA%A5t-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-oasis-of-the-seas-2/

Trên đĩnh núi lửa St Thomas – Virgin thuộc Mỹ (1)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/07/04/tren-dinh-nui-l%E1%BB%ADa-st-thomas-virgin-thu%E1%BB%99c-m%E1%BB%B9-1-2/

Trên đĩnh núi St Thomas – Virgin thuộc Mỹ (2)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/07/04/tren-dinh-nui-st-thomas-virgin-thu%E1%BB%99c-m%E1%BB%B9-2-2/

Những cảnh đẹp của đảo St Thomas – Virgin thuộc Mỹ
http://lthdan04.wordpress.com/2010/07/04/nh%E1%BB%AFng-c%E1%BA%A3nh-d%E1%BA%B9p-c%E1%BB%A7a-d%E1%BA%A3o-st-thomas-virgin-thu%E1%BB%99c-m%E1%BB%B9-2/

Charlotte Amalie (St Thomas – Virgin thuộc Mỹ)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/07/06/charlotte-amalie-st-thomas-virgin-thu%E1%BB%99c-m%E1%BB%B9-2/

Đêm thứ tư trên tàu cruise lớn nhất thế giới Oasis Of The Seas
http://lthdan05.wordpress.com/2010/07/07/dem-th%E1%BB%A9-t%C6%B0-tren-tau-cruise-l%E1%BB%9Bn-nh%E1%BA%A5t-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-oasis-of-the-seas/

Đêm tưởng nhớ Ricky Nelson
http://lthdan05.wordpress.com/2010/07/07/dem-t%C6%B0%E1%BB%9Fng-nh%E1%BB%9B-ricky-nelson/

Ngày thứ năm trên tàu cruise lớn nhất thế giới Oasis Of The Seas
http://lthdan05.wordpress.com/2010/07/09/ngay-th%E1%BB%A9-nam-tren-tau-cruise-l%E1%BB%9Bn-nh%E1%BA%A5t-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-oasis-of-the-seas/

St Maarten/St Martin, một đảo nhỏ chia đôi cho hai quốc gia
http://lthdan05.wordpress.com/2010/07/10/st-maartenst-martin-m%E1%BB%99t-d%E1%BA%A3o-nh%E1%BB%8F-chia-doi-cho-hai-qu%E1%BB%91c-gia/

Đảo St Martin và thủ đô Marigot
http://lthdan05.wordpress.com/2010/07/15/d%E1%BA%A3o-st-martin-va-th%E1%BB%A7-do-marigot/

Show trượt băng (Ice Skating) Frozen in time
http://lthdan05.wordpress.com/2010/07/16/show-tr%C6%B0%E1%BB%A3t-bang-ice-skating-frozen-in-time/

Đêm nhảy Disco ngoài đường (Disco Street Party)
http://lthdan05.wordpress.com/2010/07/18/dem-nh%E1%BA%A3y-disco-ngoai-d%C6%B0%E1%BB%9Dng-disco-street-party/

Đi xem Show Come Fly With Me (Hãy bay cùng Em)
http://lthdan05.wordpress.com/2010/07/25/di-xem-show-come-fly-with-me-hay-bay-cung-em/

Ngày thứ 6 trên tàu cruise lớn nhất thế giới Oasis Of The Seas
http://lthdan05.wordpress.com/2010/07/25/ngay-th%E1%BB%A9-6-tren-tau-cruise-l%E1%BB%9Bn-nh%E1%BA%A5t-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-oasis-of-the-seas/

Ngày cuối cùng trên tàu cruise lớn nhất thế giới Oasis Of The Seas (1)
http://lthdan04.wordpress.com/2013/11/18/ngay-cuoi-cung-tren-tau-cruise-lon-nhat-the-gioi-oasis-of-the-seas-1/

Đến lúc nói lời từ biệt
http://lthdan05.wordpress.com/2010/07/25/ngay-cu%E1%BB%91i-cung-tren-tau-cruise-l%E1%BB%9Bn-nh%E1%BA%A5t-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-oasis-of-the-seas-d%E1%BA%BFn-luc-noi-l%E1%BB%9Di-t%E1%BB%AB-bi%E1%BB%87t-2/

Đêm giã từ trên tàu cruise lớn nhất thế giới Oasis Of The Seas: Farewell Party
http://lthdan05.wordpress.com/2010/07/25/dem-gia-t%E1%BB%AB-tren-tau-cruise-l%E1%BB%9Bn-nh%E1%BA%A5t-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-oasis-of-the-seas-farewell-party-3/

Bãi biển Costa Maya (Mexico)
http://lthdan05.wordpress.com/2010/12/09/bai-bi%E1%BB%83n-costa-maya-mexico/

Đảo Cayman Islands
http://lthdan05.wordpress.com/2010/12/09/d%E1%BA%A3o-cayman-islands/

Đảo Grand Bahama
http://lthdan05.wordpress.com/2010/12/09/d%E1%BA%A3o-grand-bahama/

Đi du thuyền trên biển Caribe
http://lthdan04.wordpress.com/2013/11/18/cruising-the-caribbeans/

Hình ảnh đảo Cozumel Mexico
http://lthdan05.wordpress.com/2012/11/12/hinh-anh-dao-cozumel-mexico/

Hình ảnh tàu cruise Carnival Magic
http://lthdan05.wordpress.com/2012/11/11/hinh-anh-tau-cruise-carnival-magic/

Hình ảnh bãi biển Mahahual nước Mexico
http://lthdan05.wordpress.com/2012/11/10/hinh-anh-bai-bien-mahahual-nuoc-mexico/

Hình ảnh Costa Maya nước Mexico
http://lthdan05.wordpress.com/2012/11/09/hinh-anh-costa-maya-nuoc-mexico/

Hình ảnh Nhà thờ Giáo xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể ở Houston
http://lthdan02.wordpress.com/2013/11/17/hinh-anh-nha-tho-giao-xu-duc-kito-ngoi-loi-nhap-the-o-houston/

Texas: Tham quan thành phố Houston nhiều người Việt Nam
http://lthdan02.wordpress.com/2013/11/17/texas-tham-quan-thanh-pho-houston-nhieu-nguoi-viet-nam/ http://lthdan02.wordpress.com/2013/11/17/texas-tham-quan-thanh-pho-houston-nhieu-nguoi-viet-nam/

Hình ảnh chùa Việt Nam ở Houston
http://lthdan02.wordpress.com/2013/11/17/hinh-anh-chua-viet-nam-o-houston/

Advertisements

About Le Thanh Hoang Dan

Born in Saigon.. Came to New York in 1975. Married with four children and eight grandchildren. Used to work on Wall Street, as a Data Administrator and Database designer for various banks , brokerage firms, and finally the Depository Trust and Clearing Corporation. Retired since 2002. Accomplishments in Viet Nam: (1) Teaching at Vỏ Trường Toản HS, Tây Ninh HS, Sađéc HS, Quốc Gia Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Cần Thơ, Cao Đài (Tây Ninh), Hòa Hảo (Long Xuyên)... (2) Writer and Publisher ( "Trẻ" publishing house). Published many books on Education and Politics such as Các Vấn đề giáo dục, Triết Lý giáo dục, Những danh tác chánh trị, Lịch sử chiến tranh lạnh... (3) MC for a national TV show "Quê hương mến yêu" (Beloved country).. Academic accomplishments in the U.S.: MBA (in Information systems), MS in Information Systems, 2 Advanced certificates (1) Corporate Finance (2) Business Economics. All these degrees were from Pace University in New York. Hobby in retirement: Family, Friends, Ballroom dancing and Travel... Ra đi năm 1975. Cuộc đời nhiều sóng gió. Bây giờ tuổi đã già, 70 rồi. Chỉ muốn vui hưởng tuổi già với gia đình, bạn hữu, du lịch và khiêu vũ..
This entry was posted in caribe, Cảnh đẹp nước Mỹ, Du lịch nước Mỹ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s