Thư mục bài viết về du lịch thành phố New York

New York là thành phố đông dân nhất Hoa Kỳ. Khu đô thị New York, gồm thành phố và vùng phụ cận là một trong những khu đô thị đông dân nhất thế giới.

New York là một thành phố toàn cầu tiên phong, và ảnh hưởng nhiều đến thế giới trên nhiều phương diện như: thương mại, tài chánh, truyền thông, nghệ thuật, thời trang, nghiên cứu (Research), kỹ thuật (Technology), giáo dục và giải trí.

New York là thành phố nơi đặt trụ sở Liên Hiệp Quốc. Đây là trung tâm ngoại giao của thế giới, và được thế giới nhìn nhận đây là thủ đô văn hóa của thế giới.

Thành phố New York được xây dựng bên bờ một trong những hải cảng tự nhiên lớn nhất thế giới. Nó có 5 quận: Manhattan, Bronx, Brooklyn, Queens và đảo Staten (Staten Island). Dân số thành phố New York khoảng 8,336,697 người sống trên diện tích 783.8 cây số vuông. Khu đô thị New York có số dân khoảng 19.8 triệu người.

Thành phố New York được người Hòa Lan (Dutch hay Hà Lan) bắt đầu xây dựng vào năm 1,624. Lúc đó nó chỉ là một trạm mậu dịch thương mại tên New Amsterdam (Amsterdam Mới hay Tân Amsterdam), Amsterdam là thủ đô của nước Hòa Lan. Năm 1,664 người Anh chiếm New York. Vua Anh tặng đất ở đây cho người em của ông là “Duke of York”. Do đó người ta đặt tên thành phố này là New York (tức là York Mới).

New York là thủ đô của Hoa Kỳ từ năm 1,785 đến năm 1,780. Từ năm 1,790 đến nay nó vẫn luôn luôn là thành phố lớn nhất nước Mỹ. Những danh lam thắng cảnh của New York được cả thế giới biết đến. Hiện mỗi năm có hơn 50 triệu du khách đến đây thăm viếng.

Sinh viên Việt Nam hiện đang học ở New York rất đông. Nhiều trường lớn của nước Mỹ đặt trụ sở ở đây, như Đại Học Columbia (Columbia University), Đại Học New York (New York University), Đại Học Rockefeller (Rockefeller University) v.v.. Đó là những đại học được xếp hạng 35 đại học hàng đầu của thế giới.

Mời các bạn đọc thêm những bài viết về Du Lịch Thành Phố New York.

ny01aa

Tượng Nữ Thần Tự Do ở New York
http://lthdan04.wordpress.com/2013/11/17/tuong-nu-than-tu-do-o-new-york/

Nhìn New York dưới chân: Top Of The Rock
http://lthdan04.wordpress.com/2013/11/17/nhin-new-york-duoi-chan-top-of-the-rock/

New York: Nhìn thành phố từ cao ốc Chrysler
http://lthdan04.wordpress.com/2012/04/21/new-york-nhin-thanh-ph%E1%BB%91-t%E1%BB%AB-cao-%E1%BB%91c-chrysler/

New York: Quảng trường Thời Đại (Times Square)
http://lthdan04.wordpress.com/2013/11/18/new-york-quang-truong-thoi-dai-times-square/

New York: Hình ảnh Times Square (Quảng Trường Thời Đại)
http://lthdan04.wordpress.com/2012/04/12/new-york-hinh-%E1%BA%A3nh-times-square-qu%E1%BA%A3ng-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-th%E1%BB%9Di-d%E1%BA%A1i/

Central Park
http://lthdan04.wordpress.com/2013/11/17/central-park/

Chợ Tàu Flushing
http://lthdan04.wordpress.com/2013/11/18/cho-tau-flushing/

Flushing Meadows-Corona Park
http://lthdan04.wordpress.com/2013/11/18/flushing-meadows-corona-park/

Bronx Zoo
http://lthdan04.wordpress.com/2013/11/18/bronx-zoo/

Bãi biển Coney Island
http://lthdan04.wordpress.com/2013/11/18/bai-bien-coney-island/

Hồ Cá New York (New York Aquarium)
http://lthdan04.wordpress.com/2013/11/18/ho-ca-new-york-new-york-aquarium/

Vườn bướm (Butterfly Garden) trong Bronx Zoo
http://lthdan04.wordpress.com/2013/11/18/vuon-buom-butterfly-garden-trong-bronx-zoo/

Mùa thu trong Central Park
http://lthdan04.wordpress.com/2013/11/18/mua-thu-trong-central-park-2/

Tham quan Liên Hiệp Quốc
http://lthdan04.wordpress.com/2013/11/18/tham-quan-lien-hiep-quoc/

Thư Viện Công Cộng New York
http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/13/th%C6%B0-vi%E1%BB%87n-cong-c%E1%BB%99ng-new-york/

Liên Hiệp Quốc
http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/04/lien-hi%E1%BB%87p-qu%E1%BB%91c/

Thăm Liên Hiệp Quốc ở New York
http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/14/tham-lien-hi%E1%BB%87p-qu%E1%BB%91c-%E1%BB%9F-new-york/

Mùa thu New York
http://lthdan04.wordpress.com/2010/10/01/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-59-mua-thu-new-york/

Mùa thu trong xóm tôi
http://lthdan04.wordpress.com/2010/10/02/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-60-mua-thu-trong-xom-toi/

Hình ảnh mùa thu trong công viên Kissena
http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/31/hinh-%E1%BA%A3nh-mua-thu-trong-cong-vien-kissena/

New York một ngày đầu thu
http://lthdan04.wordpress.com/2010/10/05/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-61-new-york-m%E1%BB%99t-ngay-d%E1%BA%A7u-thu/

Hình ảnh Central Park một ngày đầu Thu
http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/21/hinh-%E1%BA%A3nh-central-park-m%E1%BB%99t-ngay-d%E1%BA%A7u-thu/

Tượng Nữ Thần Tự Do ở New York
http://lthdan04.wordpress.com/2013/11/18/tuong-nu-than-tu-do-o-new-york-2/

Khu Ground Zero: Tháp Tự Do (Freedom Tower)
http://lthdan04.wordpress.com/2011/06/28/khu-ground-zero-thap-t%E1%BB%B1-do-freedom-tower/

Phố Wall (Wall Street)
http://lthdan04.wordpress.com/2011/06/29/ph%E1%BB%91-wall-wall-street/

Tòa nhà Empire State (Empire State Building)
http://lthdan04.wordpress.com/2011/06/30/toa-nha-empire-state-empire-state-building/

New York: Nhìn thành phố từ nhà của một người Việt Nam
http://lthdan04.wordpress.com/2012/04/09/new-york-nhin-thanh-ph%E1%BB%91-t%E1%BB%AB-nha-c%E1%BB%A7a-m%E1%BB%99t-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-vi%E1%BB%87t-nam/

Trung Tâm Rockefeller (Rockefeller Center)
http://lthdan04.wordpress.com/2011/07/01/trung-tam-rockefeller-rockefeller-center/

New York: Xuân về trên Rockefeller Center
http://lthdan04.wordpress.com/2012/04/06/new-york-xuan-v%E1%BB%81-tren-rockefeller-center/

Tòa Đô Chánh New York
http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/25/toa-do-chanh-new-york/

Nhìn New York dưới chân: Top Of The Rock
http://lthdan04.wordpress.com/2013/11/18/nhin-new-york-duoi-chan-top-of-the-rock-2/

New York: Quảng trường Thời Đại (Times Square)
http://lthdan04.wordpress.com/2013/11/18/new-york-quang-truong-thoi-dai-times-square-2/

Anh chàng cao bồi trần truồng ở Quảng Trường Thời Đại (Naked Cowboy)
http://lthdan04.wordpress.com/2011/07/16/anh-chang-cao-b%E1%BB%93i-tr%E1%BA%A7n-tru%E1%BB%93ng-%E1%BB%9F-qu%E1%BA%A3ng-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-th%E1%BB%9Di-d%E1%BA%A1i-naked-cowboy/

Quảng Trường Thời Đại một ngày thứ bảy đẹp trời
http://lthdan04.wordpress.com/2011/07/17/qu%E1%BA%A3ng-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-th%E1%BB%9Di-d%E1%BA%A1i-m%E1%BB%99t-ngay-th%E1%BB%A9-b%E1%BA%A3y-d%E1%BA%B9p-tr%E1%BB%9Di/

New York: Hình ảnh Times Square (Quảng Trường Thời Đại)
http://lthdan04.wordpress.com/2012/04/12/new-york-hinh-%E1%BA%A3nh-times-square-qu%E1%BA%A3ng-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-th%E1%BB%9Di-d%E1%BA%A1i/

Chiếm Phố Wall chiếm Times Square ở New York
http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/16/chi%E1%BA%BFm-ph%E1%BB%91-wall-chi%E1%BA%BFm-times-square-%E1%BB%9F-new-york/

New York: Quảng Trưởng Thống Nhất (Union Square)
http://lthdan04.wordpress.com/2011/04/28/new-york-qu%E1%BA%A3ng-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-th%E1%BB%91ng-nh%E1%BA%A5t-union-square/

Chợ rau ở Quảng Trưởng Thống Nhất (Union Square)
http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/23/ch%E1%BB%A3-rau-%E1%BB%9F-qu%E1%BA%A3ng-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-th%E1%BB%91ng-nh%E1%BA%A5t-union-square/

Hình ảnh Phong Trào Chiếm Phố Wall tại Quảng Trưởng Thống Nhất (Union Square)
http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/23/hinh-%E1%BA%A3nh-phong-trao-chi%E1%BA%BFm-ph%E1%BB%91-wall-t%E1%BA%A1i-qu%E1%BA%A3ng-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-th%E1%BB%91ng-nh%E1%BA%A5t-union-square/

New York: Quảng trường Herald (Herald Square)
http://lthdan04.wordpress.com/2011/04/29/new-york-qu%E1%BA%A3ng-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-herald-herald-square/

New York: Quảng trường Herald một ngày đầu xuân
http://lthdan04.wordpress.com/2012/04/05/new-york-qu%E1%BA%A3ng-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-herald-m%E1%BB%99t-ngay-d%E1%BA%A7u-xuan/

New York: Hình ảnh Lễ Hội Hoa Xuân của tiệm Macy
http://lthdan04.wordpress.com/2012/04/04/new-york-hinh-%E1%BA%A3nh-l%E1%BB%85-h%E1%BB%99i-hoa-xuan-c%E1%BB%A7a-ti%E1%BB%87m-macy/

Một ngày đẹp trời mùa xuân New York
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/3140625

Bông hoa mùa xuân trong Vườn hoa Queens
http://lthdan04.wordpress.com/2011/05/01/bong-hoa-mua-xuan-trong-v%C6%B0%E1%BB%9Dn-hoa-queens/

New York: Hình ảnh hoa anh đào nở ở Vườn Hoa Queens
http://lthdan04.wordpress.com/2012/04/14/new-york-hinh-%E1%BA%A3nh-hoa-anh-dao-n%E1%BB%9F-%E1%BB%9F-v%C6%B0%E1%BB%9Dn-hoa-queens/

Central Park
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/12714562

Hình ảnh một chiều thu trong Central Park (Bài 1)
http://lthdan04.wordpress.com/2011/11/18/hinh-%E1%BA%A3nh-m%E1%BB%99t-chi%E1%BB%81u-thu-trong-central-park-bai-1/

Hình ảnh một chiều thu trong Central Park (Bài 2)
http://lthdan04.wordpress.com/2011/11/20/hinh-%E1%BA%A3nh-m%E1%BB%99t-chi%E1%BB%81u-thu-trong-central-park-bai-2/

Chợ Tàu Flushing
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/12802432

Chợ Tàu Flushing: Trung Tâm Mua Sắm New World
http://lthdan04.wordpress.com/2011/06/28/ch%E1%BB%A3-tau-flushing-trung-tam-mua-s%E1%BA%AFm-new-world/

Sòng bài Resort Foxwoods
http://lthdan04.wordpress.com/2011/11/02/song-bai-resort-foxwoods/

Chợ Tàu New York
http://lthdan04.wordpress.com/2011/07/02/ch%E1%BB%A3-tau-new-york/

Chợ Tàu New York, một khu phố lịch sử (Historic district) của Mỹ
http://lthdan04.wordpress.com/2011/07/13/ch%E1%BB%A3-tau-new-york-m%E1%BB%99t-khu-ph%E1%BB%91-l%E1%BB%8Bch-s%E1%BB%AD-historic-district-c%E1%BB%A7a-m%E1%BB%B9/

New York: Madison Square Garden
http://lthdan04.wordpress.com/2011/05/02/new-york-madison-square-garden/

Công viên Columbus
http://lthdan04.wordpress.com/2011/06/13/cong-vien-columbus/

Công viên sông East (East River State Park)
http://lthdan04.wordpress.com/2011/07/17/cong-vien-song-east-east-river-state-park/

Quảng Trường Foley (Foley Square)
http://lthdan04.wordpress.com/2011/07/02/qu%E1%BA%A3ng-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-foley-foley-square/

Hải cảng đường South (South Street Seaport)
http://lthdan04.wordpress.com/2011/07/03/h%E1%BA%A3i-c%E1%BA%A3ng-d%C6%B0%E1%BB%9Dng-south-south-street-seaport/

Lễ Độc Lập (Independence Day)
http://lthdan04.wordpress.com/2011/07/04/l%E1%BB%85-d%E1%BB%99c-l%E1%BA%ADp-independence-day/

Pháo bông ngày Lễ Độc Lập
http://lthdan04.wordpress.com/2011/07/05/phao-bong-ngay-l%E1%BB%85-d%E1%BB%99c-l%E1%BA%ADp/

Vui chơi nhảy nhót ngày Lễ Độc Lập
http://lthdan04.wordpress.com/2011/07/06/vui-ch%C6%A1i-nh%E1%BA%A3y-nhot-ngay-l%E1%BB%85-d%E1%BB%99c-l%E1%BA%ADp/

Lễ Hội Ngày Độc Lập 4 tháng 7 (The Great July 4th Festival)
http://lthdan04.wordpress.com/2011/07/07/l%E1%BB%85-h%E1%BB%99i-ngay-d%E1%BB%99c-l%E1%BA%ADp-4-thang-7-the-great-july-4th-festival/

Trái Cầu (The Sphere), biểu tượng của Hy Vọng và Tinh Thần bất diệt của dân tộc Hoa Kỳ
http://lthdan04.wordpress.com/2011/07/07/trai-c%E1%BA%A7u-the-sphere-bi%E1%BB%83u-t%C6%B0%E1%BB%A3ng-c%E1%BB%A7a-hy-v%E1%BB%8Dng-va-tinh-th%E1%BA%A7n-b%E1%BA%A5t-di%E1%BB%87t-c%E1%BB%A7a-dan-t%E1%BB%99c-hoa-k%E1%BB%B3/

Đài tưởng niệm Thủy thủ đội thương thuyền của Hoa Kỳ
http://lthdan04.wordpress.com/2011/07/08/dai-t%C6%B0%E1%BB%9Fng-ni%E1%BB%87m-th%E1%BB%A7y-th%E1%BB%A7-d%E1%BB%99i-th%C6%B0%C6%A1ng-thuy%E1%BB%81n-c%E1%BB%A7a-hoa-k%E1%BB%B3/

Mừng Nữ Thần Tự Do được 125 tuổi
http://lthdan04.wordpress.com/2011/07/08/m%E1%BB%ABng-n%E1%BB%AF-th%E1%BA%A7n-t%E1%BB%B1-do-d%C6%B0%E1%BB%A3c-125-tu%E1%BB%95i/

Một vài hình ảnh ngày Nữ Thần Tự Do được 125 tuổi
http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/30/m%E1%BB%99t-vai-hinh-%E1%BA%A3nh-ngay-n%E1%BB%AF-th%E1%BA%A7n-t%E1%BB%B1-do-d%C6%B0%E1%BB%A3c-125-tu%E1%BB%95i/

Công viên Battery (Battery Park)
http://lthdan04.wordpress.com/2011/07/09/cong-vien-battery-battery-park/

Công viên Bryant (Bryant Park)
http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/01/cong-vien-bryant-bryant-park/

New York: Mùa xuân trong công viên Bryant
http://lthdan04.wordpress.com/2012/04/11/new-york-mua-xuan-trong-cong-vien-bryant/

Đại lộ danh vọng Thời Trang (Fashion Walk Of Fame)
http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/03/d%E1%BA%A1i-l%E1%BB%99-danh-v%E1%BB%8Dng-th%E1%BB%9Di-trang-fashion-walk-of-fame/

Công viên Robert Wagner Jr. ở New York
http://lthdan04.wordpress.com/2011/07/20/cong-vien-robert-wagner-jr-%E1%BB%9F-new-york/

Tuyên Ngôn Độc Lập của chó (The Pro-claw-mation of Independence)
http://lthdan04.wordpress.com/2011/07/03/tuyen-ngon-d%E1%BB%99c-l%E1%BA%ADp-c%E1%BB%A7a-cho-the-pro-claw-mation-of-independence/

Lễ Hội Mùa Hè ở New York
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/2011/07/03/le-hoi-mua-he-o-new-york

New York mùa Lễ Hội
http://lthdan04.wordpress.com/2011/07/14/new-york-mua-l%E1%BB%85-h%E1%BB%99i/

Hình ảnh Diểu Hành Halloween ở New York
http://lthdan04.wordpress.com/2011/11/01/hinh-%E1%BA%A3nh-di%E1%BB%83u-hanh-halloween-%E1%BB%9F-new-york/

Lễ Hội Mùa Hè Ngoạn Mục ở đại lộ Lexington
http://lthdan04.wordpress.com/2011/07/03/l%E1%BB%85-h%E1%BB%99i-mua-he-%E1%BB%9F-new-york/

Lễ Hội Đại Lộ số 8 (Khu Phố Lịch Sử Chelsea)
http://lthdan04.wordpress.com/2011/07/19/l%E1%BB%85-h%E1%BB%99i-d%E1%BA%A1i-l%E1%BB%99-s%E1%BB%91-8-khu-ph%E1%BB%91-l%E1%BB%8Bch-s%E1%BB%AD-chelsea/

Quảng Trường Jackson ở New York
http://lthdan04.wordpress.com/2011/07/19/qu%E1%BA%A3ng-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-jackson-%E1%BB%9F-new-york/

Smorgasburg: Chợ trời thực phẩm ở Brooklyn
http://lthdan04.wordpress.com/2011/07/18/smorgasburg-ch%E1%BB%A3-tr%E1%BB%9Di-th%E1%BB%B1c-ph%E1%BA%A9m-%E1%BB%9F-brooklyn/

Nhìn mặt trời lặn trên sông Hudson (New York)
http://lthdan04.wordpress.com/2011/07/12/nhin-m%E1%BA%B7t-tr%E1%BB%9Di-l%E1%BA%B7n-tren-song-hudson-new-york/

Phố Saigon Nhỏ (Little Saigon) ở New York
http://lthdan04.wordpress.com/2011/06/15/ph%E1%BB%91-saigon-nh%E1%BB%8F-little-saigon-%E1%BB%9F-new-york/

Khu Phố lịch sử Greenwich Village
http://lthdan04.wordpress.com/2011/07/20/khu-ph%E1%BB%91-l%E1%BB%8Bch-s%E1%BB%AD-greenwich-village/

New York: Xuân về trên chợ Tàu và phố Saigon Nhỏ
http://lthdan04.wordpress.com/2012/04/06/new-york-xuan-v%E1%BB%81-tren-ch%E1%BB%A3-tau-va-ph%E1%BB%91-saigon-nh%E1%BB%8F/

New York: Hình ảnh múa Rồng múa Lân Tết Nhâm Thìn
http://lthdan04.wordpress.com/2012/01/29/new-york-hinh-%E1%BA%A3nh-mua-r%E1%BB%93ng-mua-lan-t%E1%BA%BFt-nham-thin/

New York: Hình ảnh Tết Nhâm Thìn ở Chợ Tàu
http://lthdan04.wordpress.com/2012/01/24/new-york-hinh-%E1%BA%A3nh-t%E1%BA%BFt-nham-thin-%E1%BB%9F-ch%E1%BB%A3-tau/

Chợ Tàu New York: Chùa Mahayana
http://lthdan04.wordpress.com/2011/06/25/ch%E1%BB%A3-tau-new-york-chua-mahayana/

Chợ Tàu New York: Quảng trường KimLau
http://lthdan04.wordpress.com/2011/06/27/ch%E1%BB%A3-tau-new-york-qu%E1%BA%A3ng-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-kimlau/

Phố Ý Nhỏ (Little Italy) ở New York
http://lthdan04.wordpress.com/2011/06/24/ph%E1%BB%91-y-nh%E1%BB%8F-little-italy-%E1%BB%9F-new-york/

Một buổi tối cuối tuần ở Phố Ý Nhỏ (Little Italy)
http://lthdan04.wordpress.com/2011/07/15/m%E1%BB%99t-bu%E1%BB%95i-t%E1%BB%91i-cu%E1%BB%91i-tu%E1%BA%A7n-%E1%BB%9F-ph%E1%BB%91-y-nh%E1%BB%8F-little-italy/

Phố Ý Nhỏ: Lễ hội tưởng niệm Thánh San Gennaro
http://lthdan04.wordpress.com/2010/09/29/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-58-l%E1%BB%85-h%E1%BB%99i-t%C6%B0%E1%BB%9Fng-ni%E1%BB%87m-thanh-san-gennaro/

Quảng trường Stuyvesant
http://lthdan04.wordpress.com/2011/07/13/qu%E1%BA%A3ng-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-stuyvesant/

New York: Khu phố Hàn Quốc (Korean Town)
http://lthdan04.wordpress.com/2011/04/29/new-york-khu-ph%E1%BB%91-han-qu%E1%BB%91c-korean-town/

New York mùa Giáng Sinh (01)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/12/10/new-york-mua-giang-sinh/

New York mùa Giáng Sinh (02): Cây Giáng Sinh ở Trung Tâm Rockefeller
http://lthdan04.wordpress.com/2010/12/11/cay-giang-sinh-%E1%BB%9F-trung-tam-rockefeller/

New York mùa Giáng Sinh (03): Giáng Sinh tại Trung Tâm Time Warner
http://lthdan04.wordpress.com/2010/12/12/giang-sinh-t%E1%BA%A1i-trung-tam-time-warner/

New York mùa Giáng Sinh (04): Tiệm Bergdorf Goodman
http://lthdan04.wordpress.com/2010/12/13/new-york-mua-giang-sinh-04-ti%E1%BB%87m-bergdorf-goodman/

New York mùa Giáng Sinh (05): Tiệm Macy’s
http://lthdan04.wordpress.com/2010/12/14/new-york-mua-giang-sinh-05-ti%E1%BB%87m-macys/

Mùa Đông New York (01): Tuyết đầu mùa
http://lthdan04.wordpress.com/2010/12/15/mua-dong-new-york-01-tuy%E1%BA%BFt-d%E1%BA%A7u-mua/

New York mùa Giáng Sinh (06): Nhà thờ St Patrick
http://lthdan04.wordpress.com/2010/12/16/new-york-mua-giang-sinh-06-nha-th%E1%BB%9D-st-patrick/

New York mùa Giáng Sinh (07): Khu Broadway
http://lthdan04.wordpress.com/2010/12/23/new-york-mua-giang-sinh-07-khu-broadway/

New York mùa Giáng Sinh (08): Bão tuyết
http://lthdan04.wordpress.com/2010/12/27/new-york-mua-giang-sinh-08-bao-tuy%E1%BA%BFt/

New York mùa Giáng Sinh (09): Bão tuyết Blizzard
http://lthdan04.wordpress.com/2010/12/27/new-york-mua-giang-sinh-09-bao-tuy%E1%BA%BFt-blizzard/

New York mùa Giáng Sinh (10): Tuyết trắng
http://lthdan04.wordpress.com/2010/12/29/new-york-mua-giang-sinh-10-tuy%E1%BA%BFt-tr%E1%BA%AFng/

New York mùa Giáng Sinh (11): Đón giao thừa ở Times Square
http://lthdan04.wordpress.com/2010/12/31/new-york-mua-giang-sinh-11-don-giao-th%E1%BB%ABa-%E1%BB%9F-times-square/

New York: 3 trận bão tuyết trong 3 tuần
http://lthdan04.wordpress.com/2013/11/18/new-york-3-tran-bao-tuyet-trong-3-tuan/

Tượng Nữ Thần Tự Do ở New York
http://lthdan04.wordpress.com/2013/11/17/tuong-nu-than-tu-do-o-new-york/

Khu Ground Zero: Tháp Tự Do (Freedom Tower)
http://lthdan04.wordpress.com/2011/06/28/khu-ground-zero-thap-t%E1%BB%B1-do-freedom-tower/

Phố Wall (Wall Street)
http://lthdan04.wordpress.com/2011/06/29/ph%E1%BB%91-wall-wall-street/

Tòa nhà Empire State (Empire State Building)
http://lthdan04.wordpress.com/2011/06/30/toa-nha-empire-state-empire-state-building/

Trung Tâm Rockefeller (Rockefeller Center)
http://lthdan04.wordpress.com/2011/07/01/trung-tam-rockefeller-rockefeller-center/

Tòa Đô Chánh New York
http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/25/toa-do-chanh-new-york/

New York: Quảng trường Thời Đại (Times Square)
http://lthdan04.wordpress.com/2011/09/25/new-york-qu%E1%BA%A3ng-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-th%E1%BB%9Di-d%E1%BA%A1i-times-square-2/

Anh chàng cao bồi trần truồng ở Quảng Trường Thời Đại (Naked Cowboy)
http://lthdan04.wordpress.com/2011/07/16/anh-chang-cao-b%E1%BB%93i-tr%E1%BA%A7n-tru%E1%BB%93ng-%E1%BB%9F-qu%E1%BA%A3ng-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-th%E1%BB%9Di-d%E1%BA%A1i-naked-cowboy/

Quảng Trường Thời Đại một ngày thứ bảy đẹp trời
http://lthdan04.wordpress.com/2011/07/17/qu%E1%BA%A3ng-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-th%E1%BB%9Di-d%E1%BA%A1i-m%E1%BB%99t-ngay-th%E1%BB%A9-b%E1%BA%A3y-d%E1%BA%B9p-tr%E1%BB%9Di/

Chiếm Phố Wall chiếm Times Square ở New York
http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/16/chi%E1%BA%BFm-ph%E1%BB%91-wall-chi%E1%BA%BFm-times-square-%E1%BB%9F-new-york/

New York: Quảng Trưởng Thống Nhất (Union Square)
http://lthdan04.wordpress.com/2011/04/28/new-york-qu%E1%BA%A3ng-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-th%E1%BB%91ng-nh%E1%BA%A5t-union-square/

Chợ rau ở Quảng Trưởng Thống Nhất (Union Square)
http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/23/ch%E1%BB%A3-rau-%E1%BB%9F-qu%E1%BA%A3ng-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-th%E1%BB%91ng-nh%E1%BA%A5t-union-square/

Hình ảnh Phong Trào Chiếm Phố Wall tại Quảng Trưởng Thống Nhất (Union Square)
http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/23/hinh-%E1%BA%A3nh-phong-trao-chi%E1%BA%BFm-ph%E1%BB%91-wall-t%E1%BA%A1i-qu%E1%BA%A3ng-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-th%E1%BB%91ng-nh%E1%BA%A5t-union-square/

New York: Quảng trường Herald (Herald Square)
http://lthdan04.wordpress.com/2011/04/29/new-york-qu%E1%BA%A3ng-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-herald-herald-square/

Một ngày đẹp trời mùa xuân New York
http://lthdan04.wordpress.com/2013/11/18/mot-ngay-dep-troi-mua-xuan-new-york/

New York: Hình ảnh mùa xuân trên bãi biển Long Branch
http://lthdan04.wordpress.com/2012/04/18/new-york-hinh-%E1%BA%A3nh-mua-xuan-tren-bai-bi%E1%BB%83n-long-branch/

New York: Hình ảnh Lễ Hội Đồng Tính ở Queens
http://lthdan04.wordpress.com/2012/06/04/new-york-hinh-anh-le-hoi-dong-tinh-o-queens/

New York: Hình ảnh Lễ Hội Đồng Tính ở Brooklyn
http://lthdan04.wordpress.com/2012/06/11/new-york-hinh-anh-le-hoi-dong-tinh-o-brooklyn/

Bãi biển Jones Beach New York
http://lthdan04.wordpress.com/2011/09/15/bai-bi%E1%BB%83n-jones-beach-new-york-2/

New York: Hình ảnh mùa xuân trên bãi biển Long Branch
http://lthdan04.wordpress.com/2012/04/18/new-york-hinh-%E1%BA%A3nh-mua-xuan-tren-bai-bi%E1%BB%83n-long-branch/

Atlantic City
http://lthdan04.wordpress.com/2011/07/20/atlantic-city/

Advertisements

About Le Thanh Hoang Dan

Born in Saigon.. Came to New York in 1975. Married with four children and eight grandchildren. Used to work on Wall Street, as a Data Administrator and Database designer for various banks , brokerage firms, and finally the Depository Trust and Clearing Corporation. Retired since 2002. Accomplishments in Viet Nam: (1) Teaching at Vỏ Trường Toản HS, Tây Ninh HS, Sađéc HS, Quốc Gia Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Cần Thơ, Cao Đài (Tây Ninh), Hòa Hảo (Long Xuyên)... (2) Writer and Publisher ( "Trẻ" publishing house). Published many books on Education and Politics such as Các Vấn đề giáo dục, Triết Lý giáo dục, Những danh tác chánh trị, Lịch sử chiến tranh lạnh... (3) MC for a national TV show "Quê hương mến yêu" (Beloved country).. Academic accomplishments in the U.S.: MBA (in Information systems), MS in Information Systems, 2 Advanced certificates (1) Corporate Finance (2) Business Economics. All these degrees were from Pace University in New York. Hobby in retirement: Family, Friends, Ballroom dancing and Travel... Ra đi năm 1975. Cuộc đời nhiều sóng gió. Bây giờ tuổi đã già, 70 rồi. Chỉ muốn vui hưởng tuổi già với gia đình, bạn hữu, du lịch và khiêu vũ..
This entry was posted in Cảnh đẹp nước Mỹ, Du lịch nước Mỹ, New Jersey, New York and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s