Thư mục bài viết về Du lịch Cali

California là tiểu bang ven biển miền tây Hoa Kỳ. Nó được người Việt Nam ở đông nhất, và được người mình gọi ngắn gọn là bang Cali. Cali đông người Việt Nam ở nhất thế giới, ngoài nước Việt Nam. Nơi nào có người Việt Nam ở nơi đó có Little Saigon. Phố Saigòn Nhỏ ở đây rất đặc biệt, cái gì Việt Nam ở đây cũng có, vui lắm.

California là tiểu bang đông dân nhất nước Mỹ. Ở Mỹ cứ mỗi 8 người dân có một người sống ở bang Cali nầy. Tổng số dân ở đây là 36 triệu người. Cali là bang lớn hạng 3 ở Mỹ sau hai bang Texas và Alaska.

Cali có hai vùng đô thị lớn. Vùng đô thị Los Angeles lớn hạng 2 và vùng đô thị San Francisco lớn hạng 5 ở Mỹ. Cali có 8 thành phố trong danh sách 50 thành phố đông dân nhất Hoa Kỳ. Đó là: Los Angeles, San Diego, San Jose, San Francisco, Fresno, Sacramento, Long Beach, và Oakland. Sacramento là thủ phủ của Cali.

Những thành phố sau đây có đông người Việt Nam sanh sống: San Jose có 100,486 người, Milpitas (gần San Jose) có 10,356, Garden Grove (Little Saigon) có 47,331 người, Wesminter (Little Saigon) có 36,058, Santa Ana (Little Saigon) có 23,167, Los Angeles (gần Quận Cam tức Little Saigon) có 19,969 người, Anaheim (Quận Cam tức Little Saigon) có 14,706, Fountain Valley (Quận Cam) có 11,431 người, San Diego (cách Little Saigon 2 tiếng lái xe) có 33,149, và San Francisco có 12,871 người.

Mời các bạn đọc thêm những bài viết về Du Lịch Cali.

Mặt trời lặn trên bãi biển Huntington (Huntington Beach)
http://lthdan04.wordpress.com/2011/07/26/m%E1%BA%B7t-tr%E1%BB%9Di-l%E1%BA%B7n-tren-bai-bi%E1%BB%83n-huntington-huntington-beach/

Hoàng hôn trên bãi biển Huntington Beach
http://lthdan04.wordpress.com/2011/09/06/hoang-hon-tren-bai-bi%E1%BB%83n-huntington-beach/

Thành phố biển Huntington Beach
http://lthdan04.wordpress.com/2011/09/06/thanh-ph%E1%BB%91-bi%E1%BB%83n-huntington-beach/

Phố Saigon Nhỏ (Little Saigon) một buổi chiều cuối tuần
http://lthdan04.wordpress.com/2011/07/26/ph%E1%BB%91-saigon-nh%E1%BB%8F-little-saigon-m%E1%BB%99t-bu%E1%BB%95i-chi%E1%BB%81u-cu%E1%BB%91i-tu%E1%BA%A7n/

Thăm viếng Phố Saigon Nhỏ Cali (Little Saigon)
http://lthdan04.wordpress.com/2011/09/02/tham-vi%E1%BA%BFng-ph%E1%BB%91-saigon-nh%E1%BB%8F-cali-little-saigon/

Một phiên chợ đêm ở Phố Saigon Nhỏ Cali
http://lthdan04.wordpress.com/2011/07/30/m%E1%BB%99t-phien-ch%E1%BB%A3-dem-%E1%BB%9F-ph%E1%BB%91-saigon-nh%E1%BB%8F-cali/

Đi ăn phở ở Phố Saigon Nhỏ Cali
http://lthdan04.wordpress.com/2011/09/08/di-an-ph%E1%BB%9F-%E1%BB%9F-ph%E1%BB%91-saigon-nh%E1%BB%8F-cali/

Ăn Bún Mắm ở phố Bolsa (Saigon Nhỏ Cali)
http://lthdan04.wordpress.com/2011/09/14/an-bun-m%E1%BA%AFm-%E1%BB%9F-ph%E1%BB%91-bolsa-saigon-nh%E1%BB%8F-cali/

Ăn cơm gia đình trên Phố Bolsa (Little Saigon)
http://lthdan04.wordpress.com/2011/09/11/an-c%C6%A1m-gia-dinh-tren-ph%E1%BB%91-bolsa-little-saigon/

Ăn bánh xèo ở phố Saigon Nhỏ Cali (Little Saigon)
http://lthdan04.wordpress.com/2011/09/15/an-banh-xeo-%E1%BB%9F-ph%E1%BB%91-saigon-nh%E1%BB%8F-cali-little-saigon/

Gặp lại đại gia đình Võ Trường Toản Saigon tại Phố Saigon Nhỏ
http://lthdan04.wordpress.com/2011/07/26/g%E1%BA%B7p-l%E1%BA%A1i-d%E1%BA%A1i-gia-dinh-vo-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-to%E1%BA%A3n-saigon-t%E1%BA%A1i-ph%E1%BB%91-saigon-nh%E1%BB%8F/

Gặp lại gia đình Sư Phạm Saigon tại Phố Saigon Nhỏ Cali
http://lthdan04.wordpress.com/2011/07/28/g%E1%BA%B7p-l%E1%BA%A1i-gia-dinh-s%C6%B0-ph%E1%BA%A1m-saigon-t%E1%BA%A1i-ph%E1%BB%91-saigon-nh%E1%BB%8F-cali/

Lang thang trên phố Saigon Nhỏ Cali (Little Saigon)
http://lthdan04.wordpress.com/2011/09/12/lang-thang-tren-ph%E1%BB%91-saigon-nh%E1%BB%8F-cali-little-saigon/

Dạo phố Bolsa (Saigon Nhỏ Cali)
http://lthdan04.wordpress.com/2011/09/19/d%E1%BA%A1o-ph%E1%BB%91-bolsa-saigon-nh%E1%BB%8F-cali/

Chợ đêm Phố Bolsa
http://lthdan04.wordpress.com/2011/09/20/ch%E1%BB%A3-dem-ph%E1%BB%91-bolsa/

Đài chiến sĩ trận vong ở phố Saigon Nhỏ Cali
http://lthdan04.wordpress.com/2011/09/12/dai-chi%E1%BA%BFn-si-tr%E1%BA%ADn-vong-%E1%BB%9F-ph%E1%BB%91-saigon-nh%E1%BB%8F-cali/

Phố Tokyo Nhỏ (Little Tokyo) ở Los Angeles
http://lthdan04.wordpress.com/2011/07/27/ph%E1%BB%91-tokyo-nh%E1%BB%8F-little-tokyo-%E1%BB%9F-los-angeles/

Little Tokyo (Phố Tokyo Nhỏ) ở Los Angeles
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/2011/09/21/little-tokyo-pho-tokyo-nho-o-los-angeles

Khu phố lịch sử El Pueblo ở Los Angeles
http://lthdan04.wordpress.com/2011/07/27/khu-ph%E1%BB%91-l%E1%BB%8Bch-s%E1%BB%AD-el-pueblo-%E1%BB%9F-los-angeles/

El Pueblo, Phố Cổ Los Angeles
http://lthdan04.wordpress.com/2011/09/22/el-pueblo-ph%E1%BB%91-c%E1%BB%95-los-angeles/

Chợ Saigon ở chợ Tàu Los Angeles
http://lthdan04.wordpress.com/2011/07/28/ch%E1%BB%A3-saigon-%E1%BB%9F-ch%E1%BB%A3-tau-los-angeles/

Thành phố biển Santa Monica
http://lthdan04.wordpress.com/2011/07/28/thanh-ph%E1%BB%91-bi%E1%BB%83n-santa-monica/

Lang thang thành phố biển Santa Monica
http://lthdan04.wordpress.com/2011/09/27/lang-thang-thanh-ph%E1%BB%91-bi%E1%BB%83n-santa-monica/

Đường đi dạo số 3 ở Santa Monica (Third Street Promenade)
http://lthdan04.wordpress.com/2011/09/28/d%C6%B0%E1%BB%9Dng-di-d%E1%BA%A1o-s%E1%BB%91-3-%E1%BB%9F-santa-monica-third-street-promenade/

Chợ Tàu Los Angeles
http://lthdan04.wordpress.com/2011/07/29/ch%E1%BB%A3-tau-los-angeles/

Chợ Tàu Los Angeles: Thiên đường nhuốm máu
http://lthdan04.wordpress.com/2011/09/22/ch%E1%BB%A3-tau-los-angeles-thien-d%C6%B0%E1%BB%9Dng-nhu%E1%BB%91m-mau/

Chợ Tàu Los Angeles ngày nay
http://lthdan04.wordpress.com/2011/09/23/ch%E1%BB%A3-tau-los-angeles-ngay-nay/

Phố Hàn (Koreatown) ở Los Angeles
http://lthdan04.wordpress.com/2011/07/29/ph%E1%BB%91-han-koreatown-%E1%BB%9F-los-angeles/

Đây Hollywood
http://lthdan04.wordpress.com/2011/07/30/day-hollywood/

Bảng hiệu Hollywood
http://lthdan04.wordpress.com/2011/09/24/b%E1%BA%A3ng-hi%E1%BB%87u-hollywood/

Đại lộ Hollywood (Hollywood Boulevard)
http://lthdan04.wordpress.com/2011/09/24/d%E1%BA%A1i-l%E1%BB%99-hollywood-hollywood-boulevard/

Đại lộ Hoàng Hôn (Sunset Boulevard)
http://lthdan04.wordpress.com/2011/09/25/d%E1%BA%A1i-l%E1%BB%99-hoang-hon-sunset-boulevard/

Rodeo Drive, nơi Sao Hollywood mua sắm
http://lthdan04.wordpress.com/2011/09/26/rodeo-drive-n%C6%A1i-sao-hollywood-mua-s%E1%BA%AFm/

Một phiên chợ đêm ở Phố Saigon Nhỏ Cali
http://lthdan04.wordpress.com/2011/07/30/m%E1%BB%99t-phien-ch%E1%BB%A3-dem-%E1%BB%9F-ph%E1%BB%91-saigon-nh%E1%BB%8F-cali/

Thành phố biển Venice (Venice Beach)
http://lthdan04.wordpress.com/2011/07/31/thanh-ph%E1%BB%91-bi%E1%BB%83n-venice-venice-beach/

Venice thành phố biển rất vui của Los Angeles
http://lthdan04.wordpress.com/2011/09/28/venice-thanh-ph%E1%BB%91-bi%E1%BB%83n-r%E1%BA%A5t-vui-c%E1%BB%A7a-los-angeles/

Bảo Tàng Hàng Hải (Maritime Museum) ở San Diego
http://lthdan04.wordpress.com/2011/08/01/b%E1%BA%A3o-tang-hang-h%E1%BA%A3i-maritime-museum-%E1%BB%9F-san-diego/

Công viên Mission Bay ở San Diego
http://lthdan04.wordpress.com/2011/08/01/cong-vien-mission-bay-%E1%BB%9F-san-diego/

Công viên Vịnh Mission (Mission Bay Park)
http://lthdan04.wordpress.com/2011/09/29/cong-vien-v%E1%BB%8Bnh-mission-mission-bay-park/

Bến cảng San Diego
http://lthdan04.wordpress.com/2011/09/29/b%E1%BA%BFn-c%E1%BA%A3ng-san-diego/

Phố Ý Nhỏ (Little Italy) ở San Diego
http://lthdan04.wordpress.com/2011/08/01/ph%E1%BB%91-y-nh%E1%BB%8F-little-italy-%E1%BB%9F-san-diego/

Phố Cổ San Diego (Old Town San Diego State Historic Park)
http://lthdan04.wordpress.com/2011/08/02/ph%E1%BB%91-c%E1%BB%95-san-diego-old-town-san-diego-state-historic-park/

Bãi biển Coronado
http://lthdan04.wordpress.com/2011/08/02/bai-bi%E1%BB%83n-coronado/

Khách sạn Coronado
http://lthdan04.wordpress.com/2011/09/29/khach-s%E1%BA%A1n-coronado/

Vườn hồng trong công viên Balboa
http://lthdan04.wordpress.com/2011/09/01/v%C6%B0%E1%BB%9Dn-h%E1%BB%93ng-trong-cong-vien-balboa/

Công viên Balboa ở San Diego
http://lthdan04.wordpress.com/2011/08/03/cong-vien-balboa-%E1%BB%9F-san-diego/

Một tiệm ăn Việt Nam sang trọng ở San Diego
http://lthdan04.wordpress.com/2011/09/01/m%E1%BB%99t-ti%E1%BB%87m-an-vi%E1%BB%87t-nam-sang-tr%E1%BB%8Dng-%E1%BB%9F-san-diego/

Thăm viếng tàu lặn B-29 của Nga
http://lthdan04.wordpress.com/2011/09/30/tham-vi%E1%BA%BFng-tau-l%E1%BA%B7n-b-29-c%E1%BB%A7a-nga/

Santa Barbara, thành phố biển rất đẹp
http://lthdan04.wordpress.com/2013/11/18/santa-barbara-thanh-pho-bien-rat-dep/

Nhà thờ truyền giáo Mission Santa Barbara
http://lthdan04.wordpress.com/2013/11/18/nha-tho-truyen-giao-mission-santa-barbara/

Danh lam thắng cảnh ở Mỹ, nơi tôi đang sống
http://lthdan04.wordpress.com/2013/11/18/danh-lam-thang-canh-o-my-noi-toi-dang-song/

Solvang, thành phố của người gốc Đan Mạch (Cali)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/04/07/thanh-ph%E1%BB%91-c%E1%BB%A7a-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-g%E1%BB%91c-dan-m%E1%BA%A1ch-%E1%BB%9F-cali-solvang/

Carmel-by-the-Sea, Thành phố của nghệ sĩ (California)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/04/07/thanh-ph%E1%BB%91-c%E1%BB%A7a-ngh%E1%BB%87-si-carmel-by-the-sea-california/

Thành phố lâu năm nhất Cali (San Luis Obispo)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/04/06/thanh-ph%E1%BB%91-lau-nam-nh%E1%BA%A5t-mi%E1%BB%81n-cali-san-luis-obispo/

Sân Golf Pebble Beach
http://lthdan04.wordpress.com/2010/04/06/san-golf-%E2%80%9Cpebble-beach-golf-links%E2%80%9D-2/

Con đường 17 dặm (17-Mile Drive)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/04/05/con-d%C6%B0%E1%BB%9Dng-17-d%E1%BA%B7m-17-mile-drive/

Hồ cá Vịnh Monterey (2)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/03/27/h%E1%BB%93-ca-kh%E1%BB%95ng-l%E1%BB%93-%E1%BB%9F-v%E1%BB%8Bnh-monterey-monterey-bay-aquarium-2-2/

Hồ cá Vịnh Monterey (Monterey Bay Aquarium)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/03/29/h%E1%BB%93-ca-kh%E1%BB%95ng-l%E1%BB%93-%E1%BB%9F-v%E1%BB%8Bnh-monterey-monterey-bay-aquarium-3/

Bến Ngư Phủ Monterey
http://lthdan04.wordpress.com/2010/03/27/b%E1%BA%BFn-ng%C6%B0-ph%E1%BB%A7-%E1%BB%9F-monterey-2/

Ðường Cannery Row (California)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/03/27/con-d%C6%B0%E1%BB%9Dng-mang-ten-cannery-row/

Nhìn mặt trời lặn trên Vịnh San Francisco
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/9296371

Đêm giả biệt San Francisco
http://lthdan04.wordpress.com/2010/03/23/dem-gi%E1%BA%A3-bi%E1%BB%87t-san-francisco/

Đi cruise trong Vịnh San Francisco
http://lthdan04.wordpress.com/2010/03/23/di-cruise-trong-v%E1%BB%8Bnh-san-francisco/

Chàng thủy thủ cô đơn (Lone sailor Memorial)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/06/21/chang-th%E1%BB%A7y-th%E1%BB%A7-co-d%C6%A1n-lone-sailor-memorial-2/

Muir Wood, một di sản quốc gia của Mỹ
http://lthdan04.wordpress.com/2010/06/19/muir-wood-m%E1%BB%99t-di-s%E1%BA%A3n-qu%E1%BB%91c-gia-c%E1%BB%A7a-m%E1%BB%B9-2/

Fisherman’s Warf (San Francisco)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/06/19/fisherman%E2%80%99s-warf-san-francisco/

Pier 39 Vịnh San Francisco
http://lthdan04.wordpress.com/2010/06/17/pier-39-v%E1%BB%8Bnh-san-francisco/

Ãn trái cây organic ở Pier 39 (San Francisco)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/06/16/an-trai-cay-organic-%E1%BB%9F-pier-39-san-francisco/

Sư tử biển ở Pier 39 (San Francisco)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/06/15/s%C6%B0-t%E1%BB%AD-bi%E1%BB%83n-%E1%BB%9F-pier-39-san-francisco/

Bên kia cầu Cổng Vàng (Sausalito)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/06/13/ben-kia-c%E1%BA%A7u-c%E1%BB%95ng-vang-sausalito/

Xứ rượu nho Sonoma (California)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/06/11/x%E1%BB%A9-r%C6%B0%E1%BB%A3u-nho-sonoma-california/

Thãm viếng xứ rượu nho Napa (California)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/06/11/tham-vi%E1%BA%BFng-x%E1%BB%A9-r%C6%B0%E1%BB%A3u-nho-napa-california/

Sonoma, cựu Thủ Ðô Cộng Hòa California
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/?id=8814231

Cầu Cổng Vàng (Golden Gate Bridge)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/06/11/c%E1%BA%A7u-c%E1%BB%95ng-vang-golden-gate-bridge/

San Francisco: Mừng cầu Golden Gate được 75 tuổi
http://lthdan04.wordpress.com/2012/05/27/san-francisco-mung-cau-golden-gate-duoc-75-tuoi/

Chợ Tàu San Francisco
http://lthdan04.wordpress.com/2010/06/09/ch%E1%BB%A3-tau-san-francisco-2/

Xe điện cáp ở San Francisco
http://lthdan04.wordpress.com/2010/06/09/xe-di%E1%BB%87n-cap-%E1%BB%9F-san-francisco/

Bỏ quên con tim tại San Francisco?
http://lthdan04.wordpress.com/2010/06/09/b%E1%BB%8F-quen-con-tim-t%E1%BA%A1i-san-francisco/

Quảng trường Thống Nhất ở San Francisco
http://lthdan04.wordpress.com/2010/06/07/qu%E1%BA%A3ng-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-th%E1%BB%91ng-nh%E1%BA%A5t-%E1%BB%9F-san-francisco-2/

Phố cổ Sacramento (California)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/06/06/ph%E1%BB%91-c%E1%BB%95-sacramento-california/

Advertisements

About Le Thanh Hoang Dan

Born in Saigon.. Came to New York in 1975. Married with four children and eight grandchildren. Used to work on Wall Street, as a Data Administrator and Database designer for various banks , brokerage firms, and finally the Depository Trust and Clearing Corporation. Retired since 2002. Accomplishments in Viet Nam: (1) Teaching at Vỏ Trường Toản HS, Tây Ninh HS, Sađéc HS, Quốc Gia Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Cần Thơ, Cao Đài (Tây Ninh), Hòa Hảo (Long Xuyên)... (2) Writer and Publisher ( "Trẻ" publishing house). Published many books on Education and Politics such as Các Vấn đề giáo dục, Triết Lý giáo dục, Những danh tác chánh trị, Lịch sử chiến tranh lạnh... (3) MC for a national TV show "Quê hương mến yêu" (Beloved country).. Academic accomplishments in the U.S.: MBA (in Information systems), MS in Information Systems, 2 Advanced certificates (1) Corporate Finance (2) Business Economics. All these degrees were from Pace University in New York. Hobby in retirement: Family, Friends, Ballroom dancing and Travel... Ra đi năm 1975. Cuộc đời nhiều sóng gió. Bây giờ tuổi đã già, 70 rồi. Chỉ muốn vui hưởng tuổi già với gia đình, bạn hữu, du lịch và khiêu vũ..
This entry was posted in California, Cảnh đẹp nước Mỹ, Du lịch nước Mỹ, Los Angeles, San Francisco and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s