Thư mục bài viết về du lịch các Vườn quốc gia Hoa Kỳ

Ở Mỹ hiện nay có 59 Vườn Quốc Gia, trong số này 14 Vườn được UNESCO công nhận là Di Sản Thế Giới. Vườn Quốc Gia là những khu vực được bảo vệ (Protected Area) vì nước Mỹ chấp nhận giá trị của những khu này trên phương diện thiên nhiên, môi trường và văn hóa. Công việc bảo vệ này được giao cho Cục Công Viên Quốc Gia thuộc Bộ Nội Vụ.

27 tiểu bang ở Mỹ có Vườn Quốc Gia. Vùng lãnh thổ American Samoa và quần đảo US Virgin Islands cũng có Vườn quốc gia. Bang Cali có nhiều Vườn Quốc Gia nhất (9 Vườn), kế đó là bang Alaska với 8, Utah có 5, Colorado có 4.

Vườn quốc gia lớn nhất là “Wrangell–St. Elias” ở Alaska, với diện tích 32,000 cây số vuông, lớn hơn nhiều tiểu bang nhỏ ở Mỹ. Vườn quốc gia nhỏ nhất là “Hot Springs” ở Arkansas, diện tích chỉ 24 cây số vuông mà thôi.

Vườn quốc gia đầu tiên được công nhận là Yellowstone được thành lập vào năm 1872, kế đó là Vườn quốc gia SequoiaYosemite, được công nhận năm 1890. Vườn quốc gia đông du khách tham quan nhất là “Great Smoky Mountains” nằm ở hai tiểu bang North Carolina và Tennessee, mỗi năm có hơn 9 triệu du khách đến tham quan. Kế đó là Grand Canyon ở bang Arizona, với số du khách hàng năm trên 4 triệu.

Trong phần Thư Mục ở đây, tôi chỉ liệt kê một số bài viết về những Vườn Quốc Gia như Grand Canyon, Zion, Bryce, Grand Teton và Yellowstone. Tôi cũng liệt kê núi Tổng Thống Mt Rushmore mặc dầu đây chưa phải là Vườn Quốc Gia, mà là một “National Monument“. Nhiều Vườn Quốc Gia khác như Acadia, Great Smoky Mountains được liệt kê ở phần Du Lịch Miền Đông Hoa Kỳ. Vườn Quốc Gia Glacier được liệt kê trong phần Thư Mục nói về Những Vườn Quốc Gia Miền Tây-Bắc Hoa Kỳ và Canada.

Grand Canyon: Ánh bình minh trên Hẻm Núi Lớn
http://lthdan04.wordpress.com/2010/06/23/grand-canyon-anh-binh-minh-tren-h%E1%BA%BBm-nui-l%E1%BB%9Bn/

Grand Canyon: Hoàng hôn trên Hẻm Núi Lớn
http://lthdan04.wordpress.com/2010/06/21/grand-canyon-hoang-hon-tren-h%E1%BA%BBm-nui-l%E1%BB%9Bn/

Grand Canyon: Phía Bắc Hẻm Núi Lớn (North Rim)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/06/17/grand-canyon-phia-b%E1%BA%AFc-h%E1%BA%BBm-nui-l%E1%BB%9Bn-north-rim/

Di Sản Thế Giới Grand Canyon
http://lthdan04.wordpress.com/2010/05/30/di-s%E1%BA%A3n-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-grand-canyon/

Antelope Canyon: Hẻm núi Linh Dương
http://lthdan04.wordpress.com/2010/06/11/antelope-canyon-h%E1%BA%BBm-nui-linh-d%C6%B0%C6%A1ng/

Antelope Canyon: Đi cruise trong hẻm núi Linh Dương
http://lthdan04.wordpress.com/2010/06/10/antelope-canyon-di-cruise-trong-h%E1%BA%BBm-nui-linh-d%C6%B0%C6%A1ng/

Hồ Powell
http://lthdan04.wordpress.com/2010/06/08/h%E1%BB%93-powell/

Navajo Nation: Quốc gia da đỏ Navajo
http://lthdan04.wordpress.com/2010/06/16/navajo-nation-qu%E1%BB%91c-gia-da-d%E1%BB%8F-navajo/

Utah: Phim trường Little Hollywood
http://lthdan04.wordpress.com/2010/06/07/utah-phim-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-little-hollywood/

Vườn quốc gia Zion: Đường mòn ven sông
http://lthdan04.wordpress.com/2010/06/06/v%C6%B0%E1%BB%9Dn-qu%E1%BB%91c-gia-zion-d%C6%B0%E1%BB%9Dng-mon-ven-song/

Vườn quốc gia Zion, cõi địa đàng
http://lthdan04.wordpress.com/2010/06/04/v%C6%B0%E1%BB%9Dn-qu%E1%BB%91c-gia-zion-coi-d%E1%BB%8Ba-dang/

Bryce Canyon: Đường mòn lên núi Navajo
http://lthdan04.wordpress.com/2010/06/03/bryce-canyon-d%C6%B0%E1%BB%9Dng-mon-len-nui-navajo/

Hẻm núi mang tên Wall Street
http://lthdan04.wordpress.com/2010/06/02/h%E1%BA%BBm-nui-mang-ten-wall-street/

Bryce Canyon: Đường mòn xuống núi Navajo
http://lthdan04.wordpress.com/2010/05/31/bryce-canyon-d%C6%B0%E1%BB%9Dng-mon-xu%E1%BB%91ng-nui-navajo/

Bryce Canyon: Sunset Point (Điểm Mặt Trời Lặn)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/05/30/bryce-canyon-sunset-point-di%E1%BB%83m-m%E1%BA%B7t-tr%E1%BB%9Di-l%E1%BA%B7n/

Bryce Canyon: Inspiration Point (Điểm Cảm Hứng)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/05/29/bryce-canyon-inspiration-point-di%E1%BB%83m-c%E1%BA%A3m-h%E1%BB%A9ng/

Red Canyon: Hẻm Núi Đỏ
http://lthdan04.wordpress.com/2010/05/28/red-canyon-h%E1%BA%BBm-nui-d%E1%BB%8F/

Hẻm Núi Bryce (Bryce Canyon)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/05/27/h%E1%BA%BBm-nui-bryce-bryce-canyon/

Utah: Thành phố Salt Lake
http://lthdan04.wordpress.com/2010/05/24/utah-thanh-ph%E1%BB%91-salt-lake/

Salt Lake City: Quảng trường Đền Thờ (Temple Square)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/05/27/salt-lake-city-qu%E1%BA%A3ng-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-d%E1%BB%81n-th%E1%BB%9D-temple-square/

Utah: Miền đất hứa?
http://lthdan04.wordpress.com/2010/05/21/utah-mi%E1%BB%81n-d%E1%BA%A5t-h%E1%BB%A9a/

Hồ Gấu (Bear Lake)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/05/20/h%E1%BB%93-g%E1%BA%A5u-bear-lake/

Deadwood, thành phố vô luật lệ nhất của Mỹ
http://lthdan04.wordpress.com/2010/05/02/deadwood-thanh-ph%E1%BB%91-vo-lu%E1%BA%ADt-l%E1%BB%87-nh%E1%BA%A5t-c%E1%BB%A7a-m%E1%BB%B9/

Tatanka, câu chuyện bò rừng
http://lthdan04.wordpress.com/2010/05/02/tatanka-cau-chuy%E1%BB%87n-bo-r%E1%BB%ABng/

Jackson: Show Cao bồi miền Tây
http://lthdan04.wordpress.com/2010/05/20/jackson-show-cao-b%E1%BB%93i-mi%E1%BB%81n-tay/

Jackson: Thành phố nhiều xác thú rừng
http://lthdan04.wordpress.com/2010/05/19/jackson-thanh-ph%E1%BB%91-nhi%E1%BB%81u-xac-thu-r%E1%BB%ABng/

Jackson: Thành phố cao bồi ngày xưa
http://lthdan04.wordpress.com/2010/05/18/jackson-thanh-ph%E1%BB%91-cao-b%E1%BB%93i-ngay-x%C6%B0a/

Snake River: Du thuyền trên sông Rắn
http://lthdan04.wordpress.com/2010/05/18/snake-river-du-thuy%E1%BB%81n-tren-song-r%E1%BA%AFn/

Một đêm với cao bồi miền Tây Hoa Kỳ (Wild West)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/05/17/m%E1%BB%99t-dem-v%E1%BB%9Bi-cao-b%E1%BB%93i-mi%E1%BB%81n-tay-hoa-k%E1%BB%B3-wild-west/

Sống theo lối cao bồi miền viễn Tây: Đi xe ngựa Chuckwagon
http://lthdan04.wordpress.com/2010/05/17/s%E1%BB%91ng-theo-l%E1%BB%91i-cao-b%E1%BB%93i-mi%E1%BB%81n-vi%E1%BB%85n-tay-di-xe-ng%E1%BB%B1a-chuckwagon/

Grand Teton National Park: Hồ Jenny
http://lthdan04.wordpress.com/2010/05/16/grand-teton-national-park-h%E1%BB%93-jenny/

Grand Teton National Park: Hồ Colter
http://lthdan04.wordpress.com/2010/05/15/grand-teton-national-park-h%E1%BB%93-colter/

Vịnh Colter trong Vườn quốc gia Grand Teton
http://lthdan04.wordpress.com/2012/07/10/vinh-colter-trong-vuon-quoc-gia-grand-teton/

Yellowstone: Bầy bò rừng bên bờ sông
http://lthdan04.wordpress.com/2010/05/15/yellowstone-b%E1%BA%A7y-bo-r%E1%BB%ABng-ben-b%E1%BB%9D-song/

Yellowstone: Khu mạch nước phun Upper Geyser Basin
http://lthdan04.wordpress.com/2010/05/15/yellowstone-khu-m%E1%BA%A1ch-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-phun-upper-geyser-basin/

Yellowstone: Mạch nước phun Old Faithful
http://lthdan04.wordpress.com/2010/05/17/yellowstone-m%E1%BA%A1ch-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-phun-old-faithful/

Yellowstone: Một đêm bên bờ hồ
http://lthdan04.wordpress.com/2010/05/12/yellowstone-m%E1%BB%99t-dem-ben-b%E1%BB%9D-h%E1%BB%93/

Yellowstone: Hẻm núi lớn
http://lthdan04.wordpress.com/2010/05/12/yellowstone-h%E1%BA%BBm-nui-l%E1%BB%9Bn/

Yellowstone, Vườn quốc gia đầu tiên và lớn nhất nước Mỹ
http://lthdan04.wordpress.com/2013/11/18/yellowstone-vuon-quoc-gia-dau-tien-va-lon-nhat-nuoc-my/

Trên đường đi Yellowstone: Thác nước Shell
http://lthdan04.wordpress.com/2010/05/06/tren-d%C6%B0%E1%BB%9Dng-di-yellowstone-thac-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-shell/

Trên đường đi Yellowstone: Vượt núi Bighorn
http://lthdan04.wordpress.com/2010/05/03/tren-d%C6%B0%E1%BB%9Dng-di-yellowstone-v%C6%B0%E1%BB%A3t-nui-bighorn/

Trên đường đi Yellowstone: Thành phố Cody, Wyoming
http://lthdan04.wordpress.com/2010/05/07/tren-d%C6%B0%E1%BB%9Dng-di-yellowstone-thanh-ph%E1%BB%91-cody-wyoming/

Tham quan núi Tổng Thống Mt Rushmore
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/10123311

Con đường Iron Mountains (gần Mt Rushmore)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/05/11/con-d%C6%B0%E1%BB%9Dng-iron-mountains-g%E1%BA%A7n-mt-rushmore-2/

Bò rừng ở công viên Custer
http://lthdan04.wordpress.com/2010/05/11/bo-r%E1%BB%ABng-%E1%BB%9F-cong-vien-custer-2/

Công viên Custer (South Dakota)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/04/12/cong-vien-custer-%E1%BB%9F-south-dakota/

Thành phố Keystone (South Dakota)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/05/08/thanh-ph%E1%BB%91-keystone-south-dakota/

Bảo tàng viện da đỏ (Plains Indians Museum)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/05/08/b%E1%BA%A3o-tang-vi%E1%BB%87n-da-d%E1%BB%8F-plains-indians-museum/

Trung tâm lịch sử Buffalo Bill ở Cody
http://lthdan04.wordpress.com/2010/05/07/trung-tam-l%E1%BB%8Bch-s%E1%BB%AD-buffalo-bill-%E1%BB%9F-cody/

Anh hùng da đỏ Crazy Horse (Ngựa điên)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/05/08/anh-hung-da-d%E1%BB%8F-crazy-horse-ng%E1%BB%B1a-dien-2/

Thành phố Denver dễ thương
http://lthdan04.wordpress.com/2010/05/05/thanh-ph%E1%BB%91-denver-d%E1%BB%85-th%C6%B0%C6%A1ng-2/

Núi Tổng Thống Mt Rushmore
http://lthdan04.wordpress.com/2010/05/13/tham-quan-nui-t%E1%BB%95ng-th%E1%BB%91ng-mt-rushmore-2/

Advertisements

About Le Thanh Hoang Dan

Born in Saigon.. Came to New York in 1975. Married with four children and eight grandchildren. Used to work on Wall Street, as a Data Administrator and Database designer for various banks , brokerage firms, and finally the Depository Trust and Clearing Corporation. Retired since 2002. Accomplishments in Viet Nam: (1) Teaching at Vỏ Trường Toản HS, Tây Ninh HS, Sađéc HS, Quốc Gia Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Cần Thơ, Cao Đài (Tây Ninh), Hòa Hảo (Long Xuyên)... (2) Writer and Publisher ( "Trẻ" publishing house). Published many books on Education and Politics such as Các Vấn đề giáo dục, Triết Lý giáo dục, Những danh tác chánh trị, Lịch sử chiến tranh lạnh... (3) MC for a national TV show "Quê hương mến yêu" (Beloved country).. Academic accomplishments in the U.S.: MBA (in Information systems), MS in Information Systems, 2 Advanced certificates (1) Corporate Finance (2) Business Economics. All these degrees were from Pace University in New York. Hobby in retirement: Family, Friends, Ballroom dancing and Travel... Ra đi năm 1975. Cuộc đời nhiều sóng gió. Bây giờ tuổi đã già, 70 rồi. Chỉ muốn vui hưởng tuổi già với gia đình, bạn hữu, du lịch và khiêu vũ..
This entry was posted in Cảnh đẹp nước Mỹ, Du lịch nước Mỹ and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Thư mục bài viết về du lịch các Vườn quốc gia Hoa Kỳ

  1. Buu Tran says:

    Bài viết rất hay và dùng làm tư liệu rất tốt. Thanks a lot!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s