Thư mục bài viết về du lịch Campuchia

Campuchia có tên chánh thức là Vương Quốc Campuchia. Nước này ngày xưa là Đế Quốc Khmer (Khmer Empire). Đây là một đất nước nằm phía Nam bán đảo Đông Dương (Indochina peninsula), giáp ranh với Thái Lan ở phía Tây Bắc, giáp ranh với Lào ở phía Đông Bắc, với Việt Nam ở phía Đông và với Vịnh Thái Lan ở phía Tây Nam. Diện tích Campuchia là 181.035 cây số vuông.

Dân số Campuchia khoảng 14.8 triệu người; đây là nước đông dân hạng 70 trên thế giới. Đạo chánh thức của nước này là Phật Giáo Theravada (Phật Giáo Nguyên Thủy); 95% dân chúng ở đây theo đạo này. Thủ đô Nam Vang (Phnom Penh) là thành phố lớn nhất và là trung tâm chánh trị, văn hóa và kinh tế của nước này.

Hiện nay Campuchia là một nền quân chủ lập hiến, Vua được Hội Đồng Tôn Vương (Royal Throne Council) lựa chọn. Thời huy hoàng của đế quốc Khmer bắt đầu vào năm 802 công nguyên, khi Jayavarman II xưng Vua của đế quốc Khmer. Đế quốc này kéo dài suốt 600 năm. Những đền đài Angkor ngày nay được xây cất trong thời kỳ đế quốc này. Sau khi quân Ayutthaya đánh bại đế quốc Khmer chiếm thành Angkor vào thế kỷ 15, Campuchia trở thành chư hầu, thời kỳ vàng son của đế quốc Khmer chấm dứt.

Cộng Sản Khmer Đỏ chiếm Nam Vang năm 1975, và thực hiện chánh sách diệt chủng từ năm 1975 đến năm 1979. Việt Nam đã đánh Campuchia lật đổ phe Khmer Đỏ từ năm 1979 đến năm 1991. Tiếp theo Thỏa Hiệp Paris, một phái đoàn Liên Hiệp Quốc đã cai trị nước này từ năm 1991 đến năm 1993. Sau khi đã tổ chức chọn chánh quyền hợp pháp, phái đoàn Liên Hiệp Quốc đã giao quyền lại cho chánh quyền hợp pháp được dân chúng bầu ra. Năm 1997 một cuộc đảo chánh xảy ra lật đổ chánh quyền dân bầu, đưa phe Hun Sen lên nắm chánh quyền đến ngày nay.

Mời các bạn đọc thêm những bài viết về Du Lịch Campuchia.

Du lịch Campuchia (01): Cửa khẩu Mộc bài
http://lthdan05.wordpress.com/2010/11/29/du-l%E1%BB%8Bch-campuchia-01-c%E1%BB%ADa-kh%E1%BA%A9u-m%E1%BB%99c-bai/

Du lịch Campuchia (02): Từ Saigon đi Xiêm Riệp (Siem Reap)
http://lthdan05.wordpress.com/2010/11/29/du-l%E1%BB%8Bch-campuchia-02-t%E1%BB%AB-saigon-di-xiem-ri%E1%BB%87p-siem-reap/

Du lịch Campuchia (03): Angkor Wat, kỳ quan thế giới
http://lthdan05.wordpress.com/2010/12/01/du-l%E1%BB%8Bch-campuchia-03-angkor-wat-k%E1%BB%B3-quan-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi/

Du lịch Campuchia (04): Angkor Thom (Đế Thích)
http://lthdan05.wordpress.com/2010/12/02/du-l%E1%BB%8Bch-campuchia-04-angkor-thom-d%E1%BA%BF-thich/

Du lịch Campuchia (05): Đền Ta Prohm
http://lthdan05.wordpress.com/2010/12/03/du-l%E1%BB%8Bch-campuchia-05-d%E1%BB%81n-ta-prohm/

Du lịch Campuchia (06): Cầu Rồng (Kompong Kdei)
http://lthdan05.wordpress.com/2010/12/04/du-l%E1%BB%8Bch-campuchia-06-c%E1%BA%A7u-r%E1%BB%93ng-kompong-kdei/

Du lịch Campuchia (07): Xem biểu diễn Vũ Apsara
http://lthdan05.wordpress.com/2010/12/05/du-l%E1%BB%8Bch-campuchia-07-xem-bi%E1%BB%83u-di%E1%BB%85n-vu-apsara/

Du lịch Campuchia (08): Thăm làng nổi Việt Nam trên Biển Hồ
http://lthdan05.wordpress.com/2010/12/06/du-l%E1%BB%8Bch-campuchia-08-tham-lang-n%E1%BB%95i-vi%E1%BB%87t-nam-tren-bi%E1%BB%83n-h%E1%BB%93/

Du lịch Campuchia (09): Khách sạn Angkorland tại Xiêm Riệp
http://lthdan05.wordpress.com/2010/12/07/du-l%E1%BB%8Bch-campuchia-09-khach-s%E1%BA%A1n-angkorland-t%E1%BA%A1i-xiem-ri%E1%BB%87p/

Du lịch Campuchia (10): Nhà tù-Bảo tàng viện diệt chủng Toul Sleng
http://lthdan05.wordpress.com/2010/12/07/du-l%E1%BB%8Bch-campuchia-10-nha-tu-b%E1%BA%A3o-tang-vi%E1%BB%87n-di%E1%BB%87t-ch%E1%BB%A7ng-toul-sleng/

Du lịch Campuchia (11): Nam Vang (Phnom Penh) ngày nay
http://lthdan05.wordpress.com/2010/12/08/du-l%E1%BB%8Bch-campuchia-11-nam-vang-phnom-penh-ngay-nay/

Du lịch Campuchia (12): Hoàng Cung
http://lthdan05.wordpress.com/2010/12/10/du-l%E1%BB%8Bch-campuchia-12-hoang-cung/

Advertisements

About Le Thanh Hoang Dan

Born in Saigon.. Came to New York in 1975. Married with four children and eight grandchildren. Used to work on Wall Street, as a Data Administrator and Database designer for various banks , brokerage firms, and finally the Depository Trust and Clearing Corporation. Retired since 2002. Accomplishments in Viet Nam: (1) Teaching at Vỏ Trường Toản HS, Tây Ninh HS, Sađéc HS, Quốc Gia Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Cần Thơ, Cao Đài (Tây Ninh), Hòa Hảo (Long Xuyên)... (2) Writer and Publisher ( "Trẻ" publishing house). Published many books on Education and Politics such as Các Vấn đề giáo dục, Triết Lý giáo dục, Những danh tác chánh trị, Lịch sử chiến tranh lạnh... (3) MC for a national TV show "Quê hương mến yêu" (Beloved country).. Academic accomplishments in the U.S.: MBA (in Information systems), MS in Information Systems, 2 Advanced certificates (1) Corporate Finance (2) Business Economics. All these degrees were from Pace University in New York. Hobby in retirement: Family, Friends, Ballroom dancing and Travel... Ra đi năm 1975. Cuộc đời nhiều sóng gió. Bây giờ tuổi đã già, 70 rồi. Chỉ muốn vui hưởng tuổi già với gia đình, bạn hữu, du lịch và khiêu vũ..
This entry was posted in Campuchia and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s