Thư mục du lịch Bắc Kinh (Beijing) Trung Quốc

Beijing hay Peking được người Việt Nam mình biết đến với tên Bắc Kinh là thủ đô của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (People’s Republic of China). Nó đông dân hạng nhì tại Trung Quốc sau Thượng Hải, và là một trong những thành phố đông dân nhất thế giới. Tính đến năm 2012, dân số Bắc Kinh là 20,693,000 người. Bắc Kinh là thủ đô sau cùng trong 4 kinh đô nước này trong 800 năm qua, còn giữ lại được nhiều kiến trúc xưa cũ đáng xem. Vợ chồng tôi đã đến đây nhiều lần. Đặc biệt lắm.

Suốt 3,000 năm nay thành phố Beijing (Bắc Kinh) có nhiều tên. Tên Beijing (Bắc Kinh) do nhà Mình đặt. Beijing có nghĩa là Kinh Đô phía Bắc, hay Bắc Kinh, khác với Nanjing hay Kinh Đô phía Nam, Nam Kinh.

Con người đã sống ở đây từ thời xa xưa. “Người Vượn Bắc Kinh” (Peking Man) đã sống ở đây từ 230,000 đến 250,000 năm trước. Người hiện đại thời đại đá cũ (Paleolithic homo sapiens) đã sống ở đây từ 27,000 năm trước. Thành có tường bao bọc đầu tiên ở đây là Kế, đã có từ thế kỹ 11 đến thế kỷ thứ 7 trước công nguyên. Sau khi nước Yên chinh phục thành nầy đổi tên là Yên Kinh.

Ngày nay Beijing (Bắc Kinh) là trung tâm chánh trị, văn hóa và giáo dục của Trung Quốc. Nó là thành phố nơi đặt đại bản doanh của phần lớn các công ty quốc hữu lớn nhất của Trung Quốc. Nó là đầu mối giao thông chánh của hệ thống quốc lộ, xa lộ, đường sắt và đường sắt cao tốc của Trung Quốc. Sân bay quốc tế của Beijing (Bắc Kinh) là sân bay bận rộn hạng nhì trên thế giới, tính về số lượng hành khách.

Ngày nay Beijing là một thành phố hiện đại hạng nhì Trung Quốc, và hạng nhất về quyền uy chánh trị. Du khách thích đến đây để xem những đền đài nguy nga thời Vua Chúa, những công trình vĩ đại như Vạn Lý Trường Thành, những chùa miếu, hoa viên, lăng mộ. Encyclopædia Britannica nhận xét đại khái “Ít thành phố nào trên thế giới giữ nhiệm vụ đầu não chánh trị và văn hóa của một nước lớn và đông dân lâu như vậy“.

Trong phần Thư Mục này tôi liệt kê những bài viết lúc vợ chồng tôi thăm viếng Bắc Kinh trước đây, như thăm viếng Di Hòa Viên, Tử Cấm Thành, Thiên An Môn, Thập Tam Lăng, Vạn Lý Trường Thành, đi xem Kinh Kịch và ăn vịt Bắc Kinh chánh cống v.v..

Mời các bạn xem hình ảnh và đọc thêm những bài viết về Du Lịch thăm viếng Beijing (Bắc Kinh).

Du lịch Trung Quốc (68): Di Hòa Viên
http://lthdan05.wordpress.com/2010/11/16/du-l%E1%BB%8Bch-trung-qu%E1%BB%91c-68-di-hoa-vien/

Du lịch Trung Quốc (68): Tử Cấm Thành
http://lthdan05.wordpress.com/2010/11/11/du-l%E1%BB%8Bch-trung-qu%E1%BB%91c-68-t%E1%BB%AD-c%E1%BA%A5m-thanh/

Du lịch Trung Quốc (67): Quảng trường Thiên An Môn
http://lthdan05.wordpress.com/2010/11/07/du-l%E1%BB%8Bch-trung-qu%E1%BB%91c-67-qu%E1%BA%A3ng-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-thien-an-mon/

IMG_2794

Du lịch Trung Quốc (66): Vịt quay Bắc Kinh và Kinh Kịch
http://lthdan05.wordpress.com/2010/11/04/du-l%E1%BB%8Bch-trung-qu%E1%BB%91c-66-v%E1%BB%8Bt-quay-b%E1%BA%AFc-kinh-va-kinh-k%E1%BB%8Bch/

IMG_2722

Du lịch Trung Quốc (65): Thập Tam Lăng
http://lthdan05.wordpress.com/2010/10/31/du-l%E1%BB%8Bch-trung-qu%E1%BB%91c-65-th%E1%BA%ADp-tam-lang/

Du lịch Trung Quốc (64): Một khách sạn 5 sao ở Bắc Kinh
http://lthdan05.wordpress.com/2010/10/28/du-l%E1%BB%8Bch-trung-qu%E1%BB%91c-64-m%E1%BB%99t-khach-s%E1%BA%A1n-5-sao-%E1%BB%9F-b%E1%BA%AFc-kinh/

Du lịch Trung Quốc (63): Một tiệm bán đồ lưu niệm của Thái Giám ngày xưa
http://lthdan05.wordpress.com/2010/10/11/du-l%E1%BB%8Bch-trung-qu%E1%BB%91c-63-m%E1%BB%99t-ti%E1%BB%87m-ban-d%E1%BB%93-l%C6%B0u-ni%E1%BB%87m-c%E1%BB%A7a-thai-giam-ngay-x%C6%B0a/

Du lịch Trung Quốc (62): Vạn Lý Trưởng Thành
http://lthdan05.wordpress.com/2010/10/06/du-l%E1%BB%8Bch-trung-qu%E1%BB%91c-62-v%E1%BA%A1n-ly-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-thanh/

Du lịch Trung Quốc (61): Đêm cuối cùng trên sông Dương Tử
http://lthdan05.wordpress.com/2010/09/30/du-l%E1%BB%8Bch-trung-qu%E1%BB%91c-61-dem-cu%E1%BB%91i-cung-tren-song-d%C6%B0%C6%A1ng-t%E1%BB%AD/

Du lịch Trung Quốc (4): Thập Tam Lăng (Beijing)
http://lthdan05.wordpress.com/2010/05/30/du-l%E1%BB%8Bch-trung-qu%E1%BB%91c-4-th%E1%BA%ADp-tam-lang-beijing/

Du lịch Trung Quốc (3): Di Hòa Viên (Beijing)
http://lthdan05.wordpress.com/2013/11/26/du-lich-trung-quoc-3-di-hoa-vien-beijing/

Du lịch Trung Quốc (2): Vạn Lý Trường Thành (Beijing)
http://lthdan05.wordpress.com/2013/11/26/du-lich-trung-quoc-2-van-ly-truong-thanh-beijing/

Du lịch Trung Quốc (1): Bắc Kinh (Beijing)
http://lthdan05.wordpress.com/2010/05/27/du-l%E1%BB%8Bch-trung-qu%E1%BB%91c-1-b%E1%BA%AFc-kinh-beijing/

Tham quan Bắc Kinh
http://lthdan05.wordpress.com/2013/11/17/tham-quan-bac-kinh/


Advertisements

About Le Thanh Hoang Dan

Born in Saigon.. Came to New York in 1975. Married with four children and eight grandchildren. Used to work on Wall Street, as a Data Administrator and Database designer for various banks , brokerage firms, and finally the Depository Trust and Clearing Corporation. Retired since 2002. Accomplishments in Viet Nam: (1) Teaching at Vỏ Trường Toản HS, Tây Ninh HS, Sađéc HS, Quốc Gia Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Cần Thơ, Cao Đài (Tây Ninh), Hòa Hảo (Long Xuyên)... (2) Writer and Publisher ( "Trẻ" publishing house). Published many books on Education and Politics such as Các Vấn đề giáo dục, Triết Lý giáo dục, Những danh tác chánh trị, Lịch sử chiến tranh lạnh... (3) MC for a national TV show "Quê hương mến yêu" (Beloved country).. Academic accomplishments in the U.S.: MBA (in Information systems), MS in Information Systems, 2 Advanced certificates (1) Corporate Finance (2) Business Economics. All these degrees were from Pace University in New York. Hobby in retirement: Family, Friends, Ballroom dancing and Travel... Ra đi năm 1975. Cuộc đời nhiều sóng gió. Bây giờ tuổi đã già, 70 rồi. Chỉ muốn vui hưởng tuổi già với gia đình, bạn hữu, du lịch và khiêu vũ..
This entry was posted in Beijing, Du lịch Trung Quốc, Trung Quốc and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s