Thư mục du lịch Washington DC (Mỹ)

Washington, D.C. được người Việt Nam mình biết đến với tên Hoa Thịnh Đốn. Nó là thủ đô của nước Mỹ. Nó được người Mỹ gọi bằng nhiều tên khác nhau. Thông thường nhất là tên vừa nói. Có người còn gọi nó là District of Columbia có nghĩa là đặc khu Columbia.

Theo tiếng Việt district có nghĩa là quận, nhưng nếu các bạn dịch tên District of Columbia là quận Columbia thì dễ nhầm lẫn với quận Columbia của tiểu bang Washington. Phải dịch district ở đây là đặc khu. “Washington, D.C.” còn được người Mỹ gọi là “Washington“, hay “The District” hay ngắn gọn hơn “D.C“. Mặc dầu nó là thủ đô của nước Mỹ đa số là da trắng, nhưng trong thực tế đây là đặc khu đông người da đen sanh sống hơn người Mỹ trắng.

Diện tích của Washington, D.C. là 177.0 cây số vuông, dân số ước lượng của năm 2012 là 632,323 người. Nếu tính số người ở vùng lân cận vô đây làm việc trong tuần, dân số ở đây lên đến trên một triệu trong những ngày làm việc. Khu đô thị Washington (Washington Metropolitan Area) có dân số 5.7 triệu người. Như vậy thành phố Washington, D.C. đông dân hạng 24 ở Mỹ, nhưng khu đô thị lại đông dân hạng 7.

Theo Wikipedia tiếng Việt, nếu Washington, D.C. là một tiểu bang, nó sẽ đứng hạng chót về diện tích, nó đứng hạng nhì từ dưới đếm lên về dân số, đứng nhất từ dưới lên về mật độ dân số, đứng thứ 35 về tổng sản lượng nội địa của tiểu bang, và đứng nhất về phần trăm số người da đen.

Washington D.C là nơi đặt trụ sở của 3 ngành chánh quyền liên bang, Hành Pháp, Lập Pháp và Tư Pháp. Ở đây cũng là nơi có những đài tưởng niệm và bảo tàng viện quốc gia. Khoảng 175 đại sứ quán các nước cũng đặt trụ sở ở đây. Cuối cùng đây cũng là thành phố nơi nhiều cơ quan đặt trụ sở như các tổ chức quốc tế, các liên đoàn lao động, các nhóm vận động hành lang, và các hội đoàn nghiệp vụ. Những cơ quan quốc tế đặt trụ sở ở đây là Ngân hàng Thế giới (World Bank) , Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS), Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ, và Tổ chức Y tế Liên Mỹ (PAHO).

Mời các bạn xem hình ảnh và đọc thêm những bài viết về Du Lịch thăm viếng thành phố Washington D.C..

Mời đọc thêm: Du lịch Washington DC

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (03): Động Shenandoah ở Virginia
http://lthdan04.wordpress.com/2010/07/15/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-03-d%E1%BB%99ng-shenandoah-%E1%BB%9F-virginia/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (28): Washington D.C.
http://lthdan04.wordpress.com/2010/08/29/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-28-washington-d-c/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (29): Tổng Thống Washington
http://lthdan04.wordpress.com/2010/08/29/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-29-t%E1%BB%95ng-th%E1%BB%91ng-washington/

WDC-Trip-06-2007 214

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (30): Nhà Trắng (Tòa Bạch Ốc, White House)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/08/29/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-30-nha-tr%E1%BA%AFng-toa-b%E1%BA%A1ch-%E1%BB%91c-white-house/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (32): Lá mùa thu ở Virginia
http://lthdan04.wordpress.com/2010/08/30/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-32-la-mua-thu-%E1%BB%9F-virginia/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (33): Động Luray
http://lthdan04.wordpress.com/2010/08/31/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-33-d%E1%BB%99ng-luray/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (41): Điện Capitol (Quốc hội Mỹ)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/09/09/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-41-di%E1%BB%87n-capitol-qu%E1%BB%91c-h%E1%BB%99i-m%E1%BB%B9/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (42): Đài tưởng niệm Chiến Tranh Triều Tiên
http://lthdan04.wordpress.com/2010/09/09/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-42-dai-t%C6%B0%E1%BB%9Fng-ni%E1%BB%87m-chi%E1%BA%BFn-tranh-tri%E1%BB%81u-tien/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (46): Đài tưởng niệm Lincoln
http://lthdan04.wordpress.com/2010/09/13/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-45-dai-t%C6%B0%E1%BB%9Fng-ni%E1%BB%87m-lincoln/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (47): Đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam
http://lthdan04.wordpress.com/2010/09/14/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-46-dai-t%C6%B0%E1%BB%9Fng-ni%E1%BB%87m-chi%E1%BA%BFn-tranh-vi%E1%BB%87t-nam/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (48): Bảo tàng viện xe hơi và xe ngựa (Virginia)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/09/14/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-48-b%E1%BA%A3o-tang-vi%E1%BB%87n-xe-h%C6%A1i-va-xe-ng%E1%BB%B1a-virginia/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (49): Đài tưởng niệm Jefferson
http://lthdan04.wordpress.com/2010/09/16/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-48-dai-t%C6%B0%E1%BB%9Fng-ni%E1%BB%87m-jefferson/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (62): Đài tưởng niệm cố Tổng Thống Roosevelt
http://lthdan04.wordpress.com/2010/10/22/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-63-trung-tam-trinh-di%E1%BB%83n-ngh%E1%BB%87-thu%E1%BA%ADt-kennedy/

Du lịch miền Ðông Hoa Kỳ (63): Trung Tâm trình diển nghệ thuật Kennedy
http://lthdan04.wordpress.com/2010/10/22/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-63-trung-tam-trinh-di%E1%BB%83n-ngh%E1%BB%87-thu%E1%BA%ADt-kennedy/

Du lịch miền Đông Hoa Kỳ (64): Bảo tàng hàng không và không gian
http://lthdan04.wordpress.com/2010/10/26/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-64-b%E1%BA%A3o-tang-hang-khong-va-khong-gian/

Du lịch miền Ðông Hoa Kỳ (72): Washington DC, mùa hoa anh đào
http://lthdan04.wordpress.com/2010/12/07/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-72-washington-dc-mua-hoa-anh-dao/

wdc01

Advertisements

About Le Thanh Hoang Dan

Born in Saigon.. Came to New York in 1975. Married with four children and eight grandchildren. Used to work on Wall Street, as a Data Administrator and Database designer for various banks , brokerage firms, and finally the Depository Trust and Clearing Corporation. Retired since 2002. Accomplishments in Viet Nam: (1) Teaching at Vỏ Trường Toản HS, Tây Ninh HS, Sađéc HS, Quốc Gia Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Cần Thơ, Cao Đài (Tây Ninh), Hòa Hảo (Long Xuyên)... (2) Writer and Publisher ( "Trẻ" publishing house). Published many books on Education and Politics such as Các Vấn đề giáo dục, Triết Lý giáo dục, Những danh tác chánh trị, Lịch sử chiến tranh lạnh... (3) MC for a national TV show "Quê hương mến yêu" (Beloved country).. Academic accomplishments in the U.S.: MBA (in Information systems), MS in Information Systems, 2 Advanced certificates (1) Corporate Finance (2) Business Economics. All these degrees were from Pace University in New York. Hobby in retirement: Family, Friends, Ballroom dancing and Travel... Ra đi năm 1975. Cuộc đời nhiều sóng gió. Bây giờ tuổi đã già, 70 rồi. Chỉ muốn vui hưởng tuổi già với gia đình, bạn hữu, du lịch và khiêu vũ..
This entry was posted in Cảnh đẹp nước Mỹ, Du lịch nước Mỹ, Washington DC and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s