Thư mục du lịch Little Saigon (Phố Sàigòn Nhỏ) Cali

Trên thế giới ngày nay, nơi nào có người Việt Nam sống quây quần với nhau, nơi đó có Little Saigon (Phố Sàigòn Nhỏ). Thông thường khi nói chuyện về Phố Sàigòn Nhỏ người ta phải nói rõ là Phố Sàigòn Nhỏ nào ở đâu, như ở Houston, San Jose, Orlando v.v.. Nếu chỉ nói Phố Sàigòn Nhỏ (Little Saigon) suông mà không nói rõ ở đâu, ai cũng hiểu đó là Phố Sàigòn Nhỏ Cali, thủ đô người Việt hải ngoại, nơi người Việt Nam sống quây quần đông nhất ngoài nước Việt Nam. Ở đây cái gì cũng có, đặc biệt có 200 quán ăn Việt Nam, đến đây tha hồ ăn như ở Sàigòn, hương vị Sàigòn ngày xưa còn đậm đà hơn ở Sàigòn ngày nay nữa. Ca sĩ Việt Nam ở đây rất đông. Hầu như tất cả ca sĩ hải ngoại đều sống ở đây. Đi ăn, đi mua sắm, thỉnh thoảng các bạn đụng đầu ca sĩ, vui lắm.

Khi nói về dân số người Việt sống ở khu Little Saigon, người ta thường chia ra các vùng ở đây như vùng Los Angeles, Orange, San Bernardino v.v.. Nếu phân chia theo lối phân định hành chánh của người Mỹ, Little Saigon ở Nam Cali không đông bằng San Jose. Nhưng nếu hiểu Little Saigon theo nghĩa rộng là “Greater Little Saigon” (Khu Little Saigon mở rộng) dân số người Việt Nam ở đây lên đến 367,628 người theo thống kê năm 2011. Pháp đô hộ miền Nam 100 năm, Trung Hoa đô hộ Việt Nam 1,000 năm, nhưng ở hai nước này, không có được một cộng đồng người Việt sống quây quần với nhau đông như vậy.

Sau đây là bãng chi tiết dân số người Việt Nam trong khu Little Saigon (Phố Sàigòn Nhỏ Nam Cali), theo tài liệu thống kê dân số năm 2011.

County VA Population

Los Angeles 85,487
Orange 189,455
San Bernardino 14,097
Riverside 16,026
San Diego 59,824
Ventura 2,739

TOTAL 367,628

Phố Sàigòn Nhỏ (Little Saigon) ở Nam Cali rất vui. Đến đó cũng vui như về thăm lại quê hương. Ở đây cái gì cũng có, quán ăn ngon, tiệm vàng nữ trang, tiệm bán quần áo, dĩa nhạc, trái cây Việt Nam, chè, phở, bánh cuốn, bánh xèo. Thức ăn Nam Trung Bắc gì ở đây cũng có, đặc biệt lắm.

Những đầu bếp giỏi của thành phố Sàigòn hoa lệ ngày xưa đều đã qua đây sống, nên thức ăn ở đây có tiếng còn ngon hơn ở Sàigòn ngày nay nhiều, vì còn mang được nhiều bản chất Sàigòn năm xưa hơn. Cả một khung trời quá khứ gói ghém trong hương vị những thức ăn bán tại đây. Cái gì Việt Nam ở đây cũng có, kể cả bà con gia đình và bạn bè đã từng quen biết ở Sàigòn ngày xưa. Rất vui và nhiều tình người.

Tại sao gọi nơi đây là Little Saigon (Phố Sàigòn Nhỏ)? Tại vì người Việt Nam ở đây đa số đến từ thành phố Sàigòn sau sự kiện năm 1975. Ở đây có nhiều người Hà Nội, Hải Phòng và nhiều vùng khác ở miền Bắc và Trung, nhưng họ đã di cư vô Nam sau năm 1954. Trước khi có bang giao giữa hai nước Việt Nam và Mỹ, Mỹ từ chối không chấp nhận những người tỵ nạn từ miền Bắc đi thẳng đến Mỹ. Mặc dầu vậy tôi vẫn thấy có một vài người tôi quen đi thẳng từ miền Bắc đến đây, chưa bao giờ đặt chân lên đất Sàigòn. Nhưng họ rất hiếm.

Little Saigon (Phố Sàigòn Nhỏ) ở nghĩa hẹp có nghĩa là cộng đồng người Việt Nam ở quận Cam (Orange County) bao gồm khu Bolsa, Westminster và Garden Grove. Theo nghĩa nầy Phố Sàigòn Nhỏ chỉ có 169,182 người. Ở Westminster 37.1% dân số là người Việt, ở Garden Grove có 31.1%. Sau đây là bảng dân số người Việt vùng này lấy từ thống kê dân số năm 2011.

City VA Population

Garden Grove 54,029
Westminster 33,819
Santa Ana 23,215
Fountain Valley 11,289
Irvine 11,024
Anaheim 10,830
Huntington Beach 7,802
Stanton 5,501
Orange 4,768
Tustin 4,600
Costa Mesa 1,268
Cypress 1,037

TOTAL 169,182

Trong phần Thư Mục này, tôi liệt kê nhiều bài viết trước đây về Phố Sàigòn Nhỏ lúc vợ chồng tôi đến đây thăm viếng mấy năm trước, như Nhìn mặt trời lặn trên bãi biển Huntington, bãi biển Huntington Beach, dạo phố Bolsa một buổi chiều cuối tuần, Phố Sàigòn Nhỏ Cali, một phiên chợ đêm ở Phố Sàigòn Nhỏ, đi ăn phở ở Phố Sàigòn Nhỏ Cali, ăn bún mắm ở Phố Bolsa, ăn cơm gia đình trên phố Bolsa, ăn bánh xèo, gặp lại đại gia đình Vỏ Trường Toản Sàigòn, gặp lại đại gia đình Sư Phạm Sàigòn, lang thang trên Phố Sàigòn Nhỏ, hình ảnh dạo phố Bolsa, và đài chiến sĩ trận vong.

Mời các bạn xem hình ảnh và đọc thêm những bài viết về Du Lịch thăm viếng Phố Sàigòn Nhỏ (Little Saigon) ở Nam Cali.

Mặt trời lặn trên bãi biển Huntington (Huntington Beach)
http://lthdan04.wordpress.com/2011/07/26/m%E1%BA%B7t-tr%E1%BB%9Di-l%E1%BA%B7n-tren-bai-bi%E1%BB%83n-huntington-huntington-beach/

Hoàng hôn trên bãi biển Huntington Beach
http://lthdan04.wordpress.com/2011/09/06/hoang-hon-tren-bai-bi%E1%BB%83n-huntington-beach/

cali01

Thành phố biển Huntington Beach
http://lthdan04.wordpress.com/2011/09/06/thanh-ph%E1%BB%91-bi%E1%BB%83n-huntington-beach/

cali01a

cali02

Phố Saigon Nhỏ (Little Saigon) một buổi chiều cuối tuần
http://lthdan04.wordpress.com/2011/07/26/ph%E1%BB%91-saigon-nh%E1%BB%8F-little-saigon-m%E1%BB%99t-bu%E1%BB%95i-chi%E1%BB%81u-cu%E1%BB%91i-tu%E1%BA%A7n/

Thăm viếng Phố Saigon Nhỏ Cali (Little Saigon)
http://lthdan04.wordpress.com/2011/09/02/tham-vi%E1%BA%BFng-ph%E1%BB%91-saigon-nh%E1%BB%8F-cali-little-saigon/

cali02a

cali03

Một phiên chợ đêm ở Phố Saigon Nhỏ Cali
http://lthdan04.wordpress.com/2011/07/30/m%E1%BB%99t-phien-ch%E1%BB%A3-dem-%E1%BB%9F-ph%E1%BB%91-saigon-nh%E1%BB%8F-cali/

cali03a

Đi ăn phở ở Phố Saigon Nhỏ Cali
http://lthdan04.wordpress.com/2011/09/08/di-an-ph%E1%BB%9F-%E1%BB%9F-ph%E1%BB%91-saigon-nh%E1%BB%8F-cali/

cali04

Ăn Bún Mắm ở phố Bolsa (Saigon Nhỏ Cali)
http://lthdan04.wordpress.com/2011/09/14/an-bun-m%E1%BA%AFm-%E1%BB%9F-ph%E1%BB%91-bolsa-saigon-nh%E1%BB%8F-cali/

cali04a

cali05

Ăn cơm gia đình trên Phố Bolsa (Little Saigon)
http://lthdan04.wordpress.com/2011/09/11/an-c%C6%A1m-gia-dinh-tren-ph%E1%BB%91-bolsa-little-saigon/

cali05a

cali06a

cali06

Ăn bánh xèo ở phố Saigon Nhỏ Cali (Little Saigon)
http://lthdan04.wordpress.com/2011/09/15/an-banh-xeo-%E1%BB%9F-ph%E1%BB%91-saigon-nh%E1%BB%8F-cali-little-saigon/

cali07

Gặp lại đại gia đình Võ Trường Toản Saigon tại Phố Saigon Nhỏ
http://lthdan04.wordpress.com/2011/07/26/g%E1%BA%B7p-l%E1%BA%A1i-d%E1%BA%A1i-gia-dinh-vo-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-to%E1%BA%A3n-saigon-t%E1%BA%A1i-ph%E1%BB%91-saigon-nh%E1%BB%8F/

Gặp lại gia đình Sư Phạm Saigon tại Phố Saigon Nhỏ Cali
http://lthdan04.wordpress.com/2011/07/28/g%E1%BA%B7p-l%E1%BA%A1i-gia-dinh-s%C6%B0-ph%E1%BA%A1m-saigon-t%E1%BA%A1i-ph%E1%BB%91-saigon-nh%E1%BB%8F-cali/

Lang thang trên phố Saigon Nhỏ Cali (Little Saigon)
http://lthdan04.wordpress.com/2011/09/12/lang-thang-tren-ph%E1%BB%91-saigon-nh%E1%BB%8F-cali-little-saigon/

cali08

cali07a

Dạo phố Bolsa (Saigon Nhỏ Cali)
http://lthdan04.wordpress.com/2011/09/19/d%E1%BA%A1o-ph%E1%BB%91-bolsa-saigon-nh%E1%BB%8F-cali/

cali08a

cali09

Chợ đêm Phố Bolsa
http://lthdan04.wordpress.com/2011/09/20/ch%E1%BB%A3-dem-ph%E1%BB%91-bolsa/

Đài chiến sĩ trận vong ở phố Saigon Nhỏ Cali
http://lthdan04.wordpress.com/2011/09/12/dai-chi%E1%BA%BFn-si-tr%E1%BA%ADn-vong-%E1%BB%9F-ph%E1%BB%91-saigon-nh%E1%BB%8F-cali/

cali09a

Advertisements

About Le Thanh Hoang Dan

Born in Saigon.. Came to New York in 1975. Married with four children and eight grandchildren. Used to work on Wall Street, as a Data Administrator and Database designer for various banks , brokerage firms, and finally the Depository Trust and Clearing Corporation. Retired since 2002. Accomplishments in Viet Nam: (1) Teaching at Vỏ Trường Toản HS, Tây Ninh HS, Sađéc HS, Quốc Gia Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Cần Thơ, Cao Đài (Tây Ninh), Hòa Hảo (Long Xuyên)... (2) Writer and Publisher ( "Trẻ" publishing house). Published many books on Education and Politics such as Các Vấn đề giáo dục, Triết Lý giáo dục, Những danh tác chánh trị, Lịch sử chiến tranh lạnh... (3) MC for a national TV show "Quê hương mến yêu" (Beloved country).. Academic accomplishments in the U.S.: MBA (in Information systems), MS in Information Systems, 2 Advanced certificates (1) Corporate Finance (2) Business Economics. All these degrees were from Pace University in New York. Hobby in retirement: Family, Friends, Ballroom dancing and Travel... Ra đi năm 1975. Cuộc đời nhiều sóng gió. Bây giờ tuổi đã già, 70 rồi. Chỉ muốn vui hưởng tuổi già với gia đình, bạn hữu, du lịch và khiêu vũ..
This entry was posted in California, Du lịch nước Mỹ, Saigon and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s