Thư mục du lịch Du lịch New York (Bài 6)

Thư mục những bài viết về “Nước Mỹ nơi tôi đang sống”:

Mời đọc thêm: Du lịch NewYork

New York nơi các đại gia Mỹ thích sống
http://lthdan04.wordpress.com/2012/03/03/new-york-n%C6%A1i-cac-d%E1%BA%A1i-gia-m%E1%BB%B9-thich-s%E1%BB%91ng/

Smorgasburg: Chợ trời thực phẩm ở Brooklyn
http://lthdan04.wordpress.com/2011/07/18/smorgasburg-ch%E1%BB%A3-tr%E1%BB%9Di-th%E1%BB%B1c-ph%E1%BA%A9m-%E1%BB%9F-brooklyn/

ny40a

Nhìn mặt trời lặn trên sông Hudson (New York)
http://lthdan04.wordpress.com/2011/07/12/nhin-m%E1%BA%B7t-tr%E1%BB%9Di-l%E1%BA%B7n-tren-song-hudson-new-york/

ny41

ny41a

Phố Saigon Nhỏ (Little Saigon) ở New York
http://lthdan04.wordpress.com/2011/06/15/ph%E1%BB%91-saigon-nh%E1%BB%8F-little-saigon-%E1%BB%9F-new-york/

ny05

Khu Phố lịch sử Greenwich Village
http://lthdan04.wordpress.com/2011/07/20/khu-ph%E1%BB%91-l%E1%BB%8Bch-s%E1%BB%AD-greenwich-village/

ny42a

New York: Xuân về trên chợ Tàu và phố Saigon Nhỏ
http://lthdan04.wordpress.com/2012/04/06/new-york-xuan-v%E1%BB%81-tren-ch%E1%BB%A3-tau-va-ph%E1%BB%91-saigon-nh%E1%BB%8F/

ny43

Chợ Tàu New York: Chùa Mahayana
http://lthdan04.wordpress.com/2011/06/25/ch%E1%BB%A3-tau-new-york-chua-mahayana/

ny43a

Chợ Tàu New York: Quảng trường KimLau
http://lthdan04.wordpress.com/2011/06/27/ch%E1%BB%A3-tau-new-york-qu%E1%BA%A3ng-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-kimlau/

ny44

Phố Ý Nhỏ (Little Italy) ở New York
http://lthdan04.wordpress.com/2011/06/24/ph%E1%BB%91-y-nh%E1%BB%8F-little-italy-%E1%BB%9F-new-york/

ny44a

Một buổi tối cuối tuần ở Phố Ý Nhỏ (Little Italy)
http://lthdan04.wordpress.com/2011/07/15/m%E1%BB%99t-bu%E1%BB%95i-t%E1%BB%91i-cu%E1%BB%91i-tu%E1%BA%A7n-%E1%BB%9F-ph%E1%BB%91-y-nh%E1%BB%8F-little-italy/

ny45

Phố Ý Nhỏ: Lễ hội tưởng niệm Thánh San Gennaro
http://lthdan04.wordpress.com/2010/09/29/du-l%E1%BB%8Bch-mi%E1%BB%81n-dong-hoa-k%E1%BB%B3-58-l%E1%BB%85-h%E1%BB%99i-t%C6%B0%E1%BB%9Fng-ni%E1%BB%87m-thanh-san-gennaro/

ny45a

ny46

Quảng trường Stuyvesant
http://lthdan04.wordpress.com/2011/07/13/qu%E1%BA%A3ng-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-stuyvesant/

ny46a

New York: Khu phố Hàn Quốc (Korean Town)
http://lthdan04.wordpress.com/2011/04/29/new-york-khu-ph%E1%BB%91-han-qu%E1%BB%91c-korean-town/

ny47

New York mùa Giáng Sinh (01)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/12/10/new-york-mua-giang-sinh/

ny47a

ny48

Advertisements

About Le Thanh Hoang Dan

Born in Saigon.. Came to New York in 1975. Married with four children and eight grandchildren. Used to work on Wall Street, as a Data Administrator and Database designer for various banks , brokerage firms, and finally the Depository Trust and Clearing Corporation. Retired since 2002. Accomplishments in Viet Nam: (1) Teaching at Vỏ Trường Toản HS, Tây Ninh HS, Sađéc HS, Quốc Gia Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Cần Thơ, Cao Đài (Tây Ninh), Hòa Hảo (Long Xuyên)... (2) Writer and Publisher ( "Trẻ" publishing house). Published many books on Education and Politics such as Các Vấn đề giáo dục, Triết Lý giáo dục, Những danh tác chánh trị, Lịch sử chiến tranh lạnh... (3) MC for a national TV show "Quê hương mến yêu" (Beloved country).. Academic accomplishments in the U.S.: MBA (in Information systems), MS in Information Systems, 2 Advanced certificates (1) Corporate Finance (2) Business Economics. All these degrees were from Pace University in New York. Hobby in retirement: Family, Friends, Ballroom dancing and Travel... Ra đi năm 1975. Cuộc đời nhiều sóng gió. Bây giờ tuổi đã già, 70 rồi. Chỉ muốn vui hưởng tuổi già với gia đình, bạn hữu, du lịch và khiêu vũ..
This entry was posted in Cảnh đẹp nước Mỹ, Du lịch nước Mỹ, New York and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s