Thư mục du lịch Mã Lai (Malaysia)

Thư mục những bài viết về “Du Lịch Thế Giới”:

Mời đọc thêm: Mã Lai (Malaysia)

kuala lampur01a

Malaysia: Thành phố Johor Bahru
http://lthdan05.wordpress.com/2013/01/19/malaysia-thanh-pho-johor-bahru/

Malaysia: Từ Johor Bahru đi thành phố Putrajaya
http://lthdan05.wordpress.com/2013/01/19/malaysia-tu-johor-bahru-di-thanh-pho-putrajaya/

Malaysia: Đền thờ Hồi giáo màu hồng (Pink Mosque)
http://lthdan05.wordpress.com/2013/01/19/malaysia-den-tho-hoi-giao-mau-hong-pink-mosque/

Malaysia: Thủ đô Kuala Lampur
http://lthdan05.wordpress.com/2013/01/19/malaysia-thu-do-kuala-lampur/

Malaysia: Tòa Tháp Đôi Petronas
http://lthdan05.wordpress.com/2013/01/20/malaysia-toa-thap-doi-petronas/

Malaysia: Đài Tưởng Niệm Quốc Gia (National Monument)
http://lthdan05.wordpress.com/2013/01/20/malaysia-dai-tuong-niem-quoc-gia-national-monument/

Kuala Lampur: Thăm viếng Vườn ASEAN
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/2013/05/14/kuala-lampur-tham-vieng-vuon-asean

Malaysia: Quảng Trường Độc Lập (Merdeka Square)
http://lthdan05.wordpress.com/2013/01/21/malaysia-quang-truong-doc-lap-merdeka-square/

Malaysia: Cung Điện Hoàng Gia mới (Istana Negara, Jalan Duta)
http://lthdan05.wordpress.com/2013/01/21/malaysia-cung-dien-hoang-gia-moi-istana-negara-jalan-duta/

Malaysia: Đi cao nguyên Genting
http://lthdan05.wordpress.com/2013/01/22/malaysia-di-cao-nguyen-genting/

Malaysia: Động Ba Tu (Batu Caves)
http://lthdan05.wordpress.com/2013/01/23/malaysia-dong-ba-tu-batu-caves/

Malaysia: Thành phố Malacca (Malacca City)
http://lthdan05.wordpress.com/2013/01/24/malaysia-thanh-pho-malacca-malacca-city/

Hình ảnh du lịch Malaysia
https://lthdan.wordpress.com/2012/08/14/hinh-anh-du-lich-malaysia/

malai01

Malaysia: Hình ảnh thủ phủ Malacca
https://lthdan.wordpress.com/2012/08/14/malaysia-hinh-anh-thu-phu-malacca/

malai02

Malaysia: Hình ảnh thủ đô Kuala Lampur
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/2012/08/20/malaysia-hinh-anh-thu-do-kualar-lampur

Malaysia: Hình ảnh thủ đô Kuala Lampur
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/2012/09/01/malaysia-hinh-anh-thu-do-kualar-lampur

Advertisements

About Le Thanh Hoang Dan

Born in Saigon.. Came to New York in 1975. Married with four children and eight grandchildren. Used to work on Wall Street, as a Data Administrator and Database designer for various banks , brokerage firms, and finally the Depository Trust and Clearing Corporation. Retired since 2002. Accomplishments in Viet Nam: (1) Teaching at Vỏ Trường Toản HS, Tây Ninh HS, Sađéc HS, Quốc Gia Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Cần Thơ, Cao Đài (Tây Ninh), Hòa Hảo (Long Xuyên)... (2) Writer and Publisher ( "Trẻ" publishing house). Published many books on Education and Politics such as Các Vấn đề giáo dục, Triết Lý giáo dục, Những danh tác chánh trị, Lịch sử chiến tranh lạnh... (3) MC for a national TV show "Quê hương mến yêu" (Beloved country).. Academic accomplishments in the U.S.: MBA (in Information systems), MS in Information Systems, 2 Advanced certificates (1) Corporate Finance (2) Business Economics. All these degrees were from Pace University in New York. Hobby in retirement: Family, Friends, Ballroom dancing and Travel... Ra đi năm 1975. Cuộc đời nhiều sóng gió. Bây giờ tuổi đã già, 70 rồi. Chỉ muốn vui hưởng tuổi già với gia đình, bạn hữu, du lịch và khiêu vũ..
This entry was posted in Malaysia and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s